Finlandiya:Finlandiya Küresel Rekabetçilik Endeks Sıralamasında İstikrarını Korudu

10 Ekim 2019

Finlandiya, Dünya Ekonomik Forumu tarafından en rekabetçi 11. ülke seçildi.Ülke, dünya çapında verimlik, büyüme ve insani gelişme faktörleri ve özelliklerine dayanarak hazırlanan Global Rekabetçilik Endeksi Raporunda üst üste iki yıl boyunca aynı sıralamayı korudu. Raporda, Finlandiya'nın güçlü yanları ekonomik istikrarı, güvenliği ve kamu kurumlarının kalitesi 
güçlü yönleri olarak sayıldı.Ancak ülke piyasasının küçük boyutunun, Finlandiya'nın sıralaması üzerinde zararlı bir etkisi oldu.

 2019 yılı listesinde Singapur, ABD’yi ikinci sıraya iterek birinci sırada yer alırken, Hong Kong ise üçüncü oldu.
İskandinav ülkelerinden İsveç sekizinci, Danimarka 10. ve Norveç 17. oldu.

Rekabetçilik Endeksi 4.0, 103 bireysel göstergede diğer şeylerin yanısıra kurumlar, altyapı, bilişim ve iletişim teknolojileri, becerilerden oluşan 12 sütün göstergenin toplamından oluştu.

2019 Raporu, dünya GSYİH’nın yüzde 99’unu oluşturan 141 ülkeyi kapsadı.


Kaynak:Yle, Finlandiya Ulusal Haber Ajansı
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği