Finlandiya:Hizmet Sektörü Üretimi Eylül Ayında Arttı

14 Kasım 2019

İş gününe göre ayarlanmış hizmet sektörü Eylül ayında bir önceki yılın söz konusu ayına kıyasla %3,7 oranında
arttı.Fiyatların etkisinin ortadan kalktığı hizmet sektörü  üretimi veya hacmi, aynı dönemde yüzde 2,5
oranında arttı. Ağustos ayında üretim %5,7 oranında arttı. Eylül 2019 tarihinde iş gününe göre ayarlanmış üretim, konaklama ve gıda servis hizmetlerinde en fazla yükseldi (%7,2). Diğer yandan sanayi hacmi %4,4 oranında arttı.

İdari ve destek hizmet faaliyetlerinde iş gününe göre düzeltilmiş üretim de söz konusu dönemde yüzde 6,0 oranında iyi bir büyüme kaydetti.Bilgi ve iletişim hizmet sektörlerlerinde çalışma gününe göre düzeltilmiş üretim Eylül 2019'da Eylül 2018'e kıyasla yüzde 4,9 oranında büyüdü.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği