Finlandiya:Hizmet Üretim ve Ciroları Temmuz Ayında Arttı

18 Eylül 2019
Hizmet sektörlerinde iş gününe göre düzeltilmiş ciro, Temmuz 2019'da, Temmuz 2018'e kıyasla yüzde 3,9 oranında arttı.
Fiyatların etkisinin ortadan kalktığı hizmet üretimi veya hacmi, aynı dönemde yüzde 2,6 oranında arttı.

Bu yılın Haziran ayında ciro yüzde 4,1 oranında artarken, hacim bir yıl öncesine göre yüzde 2,5 oranında arttı.
Temmuz 2019’da, ana hizmet sektörleri arasında en iyi gelişme, ciro gelişmesi 6,5 oranında artışla bilgi ve iletişim faaliyetleri sektörlerinde kaydedildi.Aynı zamanda, sanayi hacmi yüzde 5,0 arttı; bu, hizmet sektörleri arasında hacimce ölçülen en yüksek büyüme oldu.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği