Finlandiya:Maliye Bakanlığı 2019 Sonbahar Ekonomik Görünümü

07 Ekim 2019

Finlandiya Maliye Bakanlığı Tarafından 2019 yılı sonbaharında açıklanan, ülke ekonomisine ilişkin kısa vadeli ekonomik görünüm, dünyanın başka yerlerinden gelen endişe verici ekonomik haberlere rağmen olumlu bir tablo çizdi.
Bkanlık tahminine göre önümüzdeki yıllarda iç talepteki ekonomik büyüme devam edecek.Dış ortamlardaki belirsizlikler, Fin şirketleri ve tüketicilerinin beklentilerine yansıdığından dolayı, özel yatırımların büyümesinde ve tüketimde yavaşlama bekleniyor.Kamu tüketimi ve yatırımların, özellikle 2020'de GSYİH büyümesine önemli katkı sağlaması umuluyor.
Ülkenin genel devlet harcamaları, mevcut ekonomik döngü boyunca genel devlet gelirlerinden daha yüksek seyretti.

Finlandiya’nın genel devlet maliyesi, önümüzdeki birkaç yıl içinde artması beklenen yapısal bir açığa maruz kalıyor.

Genel devlet maliyesinin; ekonomik büyümedeki yavaşlama, yaşlanan nüfustan kaynaklanan yüksek harcamalar ve Hükümet Programında öngörülen harcama artışları ile zayıflaması bekleniyor.
Finlandiya’nın GSYİH’sının 2019’da % 1,5 oranında artması tahmn ediliyor.Avrupa ekonomileri için görünüm belirsizliğini koruduğu için ihracatın yavaş büyüyeceği tahmin ediliyor.

Küresel ekonomi yavaşlarken, konut inşaatlarının azalması ve  üretim yatırımlarının da yavaşlaması bekleniyor.
Artan kazançlar ve yüksek istihdam oranları ile artan özel tüketim artmaya devam edeceği öngörülüyor. Bakanlık tahminine göre Finlandiya’nın GSYİH’sı 2020’de % 1,0, 2021’de ise % 0,9 oranlarında artacak.

Hanehalkı tasarruf oranı arttıkça, özel tüketimdeki büyümenin yavaşlaması bekleniyor. Diğer yandan yatırımların GSYİH'ye oranı düşecek. Büyük ekonomiler arasındaki ticaret gerilimlerinin dünya ticaretini ve dolaylı olarak da Finlandiya ihracatını etkilemesi öngörülüyor.Ekonomik büyümedeki yavaşlama ve nominal ücretlerdeki artış, istihdam artışını kademeli olarak zayıflatacak.Çalışma çağındaki nüfusun daha da azalması, istihdam oranının 2021 yılına kadar % 73,4'e inmesi bekleniyor. İşsizliğin yavaş yavaş düşmesi, ve 2021'de % 6,2 olarak gerçekleşmesi Bakanlık öngörüsünde yer alıyor.

Kaynak:Finlandiya Maliye Bakanlığı
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği