Finlandiya:Odun İthalatı Üçte Bir Oranında Artarken, İhracat Değeri de Arttı

03 Ekim 2019

Finlandiya Doğal Kaynaklar Enstitüsü (Luke) tarafından 2 Ekim tarihinde basına yapılan açıklamada, Finlandiya’nın 2018 yılında 11.57 milyon metreküp odun ithal ettiği ve söz konusu oranın bir önceki yıla göre yüzde 33 oranında artış kaydettiği bilirtildi.

Rusya'dan ithal edilen odunlar % 71'lik pay oluştururken, 2017 yılında Rusya'dan ithal edilen odunların oranı % 85'di.

Toplam odun ithalatının yüzde altmış üçünü kağıt hamuru oluşturuken ikinci en büyük grubu ise talaş oluşturdu.İki ürünün toplam yüzde 27'lik payı oldu.

Finlandiya 2018'de 2,1 milyon metreküp odun ihraç etti ve bir önceki yıla göre yüzde 48 daha fazla ihracat gerçekleşti . Ülkenin odun ihracatında İsveç 72'lik payı oluştururken, Almanya yüzde 6 ve Polonya yüzde 5'lik oranı oluşturdu.

2018'de ihraç edilen kağıt hamuru ve kağıt endüstrisi ürünlerinin değeri, bir önceki yıla göre yüzde 8 artarak reel olarak 10,3 milyar avro oldu.

İhraç edilen tüm orman ürünleri ihracatı için toplam miktar, Finlandiya'nın toplam ihracatının yüzde 21'ini temsil etti ve 13.2 milyar Avro oldu. Almanya, Çin ve İngiltere, bu alanda Finlandiya'nın kilit ticaret ortaklarıydı.

İhraç edilen orman endüstrisi ürünlerinin değerinin üçte birini  kağıt, ardından karton (yüzde 22) ve kağıt hamuru (yüzde 20) oluşturdu.

İhraç edilen kağıt hamurunda  2017 seviyesine kıyasla yüzde 28'lik artış yaşandı, kağıt ve karton ihracatı sadece yüzde 3 oranında arttı.

Kaynak:Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği