Finlandiya:Sürdürülebilir Büyüme Progmanında; Ar-Ge Faaliyetleri, Yeşil Geçiş ve Dijitalleşme Konuları Yer Aldı

23 Ekim 2020

Fin hükümeti 21 Ekim Çarşamba günü, ülkenin iş ve sanayi liderlerini Finlandiya'nın gelişme programı konusunu tartışmak için düzenlenen "Yeşil Forum'da" bir araya getirdi.

Büyüme Forumu toplantısına; araştırma geliştirme, inovasyon, yeşil geçiş ve dijitalleşme sektörlerindeki yüzden fazla temsilci online olarak katıldı. Etkinlik Başbakan Sanna Marin başkanlığında düzenlendi ve iş dünyası da dahil edildi.

Finlandiya’nın sürdürülebilir büyüme programı, AB’nin Kurtarma ve Toparlanma Fonu'nun (RRF) hedeflerine ulaşmak için bölgeler, şehirler ve paydaşlarla işbirliği içinde hazırlanması planlanıyor. RRF, birliğin ekonomik, sosyal ve bölgesel uyumunu teşvik etmeyi, üye devletlerin dayanıklılığını artırmayı, koronavirüs krizinin sosyal ve ekonomik etkisini azaltmayı ve yeşil ve dijital geçişi desteklemeyi amaçlıyor.

RRF'nin Korona virüs krizi sonrasında üye devletlerin istihdam ve üretim potansiyelini güçlendirmek ve sürdürülebilir büyümeyi destekleme hedefleri bulunuyor. AB finansmanının odak noktası yeşil ve dijital geçişi desteklemek olacak.

Başbakan Marin Büyüme Formu'nda, AB'nin  kurtarma yardımı aracılıyla gelecekti büyüme ve istihdam temelinin güçlendirilebileceğini
ve ayrıca Fin şirketlerinin çalışma koşullarının geliştirilebileceğini belirtti. Ülke Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanı Mika Lintilä halihazırda iş ve sanayi federasyonları ve işgücü piyasası kuruluşlarıyla AB finansmanı konusunda görüşmeler gerçekleştirmişti. Tartışmalarda gündeme getirilen konular arasında düşük karbonlu hedefler, RDI yatırımları, dijital geçiş ve altyapı geliştirme konuları yer almıştı. İhracatın desteklenmesi ve istihdamın iyileştirilmesi gibi diğer temalar da söz konusu toplantılarda araştırıldı. Bakan Lintilä, Büyüme Forumunda yaptığı açıklamasında ise; iyileşme ve büyüme için uzun vadeli katma değer sağlayan bir program oluşturma fırsatı bulunduğunu, söz konusu forum sayesinde Finlandiya'nın tamamı için sürdürülebilir büyüme yaratacak bir paket hazırlanmasına yardımcı olunacağını belirtti.

Forum sonucunda ulaşılan bilgiler ışığında, Finlandiya'nın sürdürülebilir büyüme programı hazırlanarak sonbaharda Parlamento'ya sunulacak. Finlandiya’nın resmi kurtarma ve toparlanma planı ise 2021 yılı başında Komisyon’a sunulacak.

Kaynak: Finlandiya Ekonomik İşler ve İstihdam Bakanlığı
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği