Finlandiya:Tarımsal Gıda Ürünlerinde, İthalat Dış Ticarete Egemen Olmaya Devam Ediyor

18 Kasım 2019
Finlandiya Doğal Kaynaklar Enstitüsü (Luke) tarafından tarım ürünleri ve gıda maddelerinde dış ticarete ilişkin ilk kez hazırlanan istatistikler basına açıklandı. Veri sonuçlarına göre; 2018 yılında söz konusu ürünlerin ithalatının değeri 5,3 milyar Avro, ihracatı ise 1,5 milyar Avro oldu. Böylece ithalat değerinde artış yaşandı.

2002 yılından bu yana ithalatın ve ihracatın değerleri incelendiğinde, ithalata göre ihracatta net bir artış olduğu gözlendi. İhracatın değerinin 2017'den 2018 yılına kadar olan sürede bir miktar düştüğü ve genel olarak nispeten mütevazı gerçekleştiği belirtildi.

Parasal değer bakımından en büyük ihracat grupları arasında süt ve süt ürünleri, diğer işlenmiş gıda ve alkol, alkolsüz içecekler, şekerleme ve tütün yer aldı. İthalatta,  diğer işlenmiş gıdalar ve alkol de aynı zamanda en önemli ithalat kalemlerini oluştururken meyveler ve sebzeler ise üçüncü sırada yer aldı. 2018 yılında, bu ürünlerin 538 milyon kilosu Finlandiya'ya ithal edildi. Diğer yandan yem dış ticareti de önemli miktarda gerçekleşti. Geçen yıl 335 milyon Avro tutarında yem ithalatı yapıldı.

Finlandiya tarım ve gıda ithalatının yaklaşık yüzde 75'i diğer AB ülkelerinden yapıldı. İhracatın çoğu, yaklaşık % 70'i ise yine diğer AB ülkelerine yapıldı. 2014 yılında başlayan ticaret boykotuna kadar Rusya, Fin tarım ürünleri ve gıda maddeleri için en önemli ihracat ülkesiydi. Geçen yıl, ihracat yapılan başlıca ülkeler; İsveç, Estonya ve Fransa oldu. İlk üç ithalat ülkesi ise; Hollanda, Almanya ve İsveç oldu.

Kaynak: Finlandiya Doğal Kaynaklar Enstitüsü (Luke)
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği