Finlandiya:Temmuz Ayında Dış Ticaret Açığı 448 Milyon Avro Oldu

02 Ekim 2019

Finlandiya Gümrüklerine göre, uluslararası ticaret dengesi Temmuz ayında 448 milyon avro açık verdi.
Ocak-Temmuz döneminde ticaret dengesi 315 milyon Avro açık verdi. Temmuz 2018’de ticaret dengesi 384 milyon Avro açık
vermişken, 2018 Ocak-Temmuz döneminde ise yaklaşık 1,6 milyar Avro açık yaşanmıştı.

Temmuz ayında, Finlandiya mal ihracatının değeri, yıllık bazda % 0.7 artışla beş milyar Avroya yükseldi.İhracat fiyatları yüzde 1,4 azalırken, ihracat hacmi yüzde 2,8 arttı. Ocak-Temmuz döneminde ihracatın değeri yıllık bazda yüzde 3,2 arttı.

Temmuz ayında, ithalatın değeri 1,8 arttı ve 5,5 milyar Avro oldu . İthalat hacmi yüzde 4,4 oranında arttı, ancak ithalat fiyatları yıllık bazda yüzde 3,3 oranında azaldı.

Ocak-Temmuz döneminde, ithalatın değeri önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,2 oranında azaldı.Sanayi makine ve teçhizat ihracatının değeri ile elektrikli makine ve teçhizat ihracatının değeri Temmuz ayında arttı.

Ulaştırma ekipmanları ihracatında da artış görüldü. Son aylarda metal ihracatının değeri, açık denizlere ve Rusya'ya gaz boru hattı ihracatıyla yükseldi.Temmuz ayında petrol ürünleri ve ormancılık ürünleri ihracatı ve kimya sanayi ürünleri ihracatı azaldı. Tüm ana emtia gruplarındaki ithalat değeri, Temmuz ayında yakıtlar ve yağlama maddeleri hariç, arttı.

AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde 3 azaldı, ancak AB üyesi olmayan ülkelere yapılan ihracat Temmuz ayında yüzde 6 arttı. ABD, Almanya ve Rusya'ya yapılan ihracat Temmuz ayında arttı, ancak diğer büyük ticaret ortaklarına yapılan ihracat azaldı.

AB ülkelerinden yapılan ithalat yüzde 3, AB üyesi olmayan ülkelerden yapılan ithalat Temmuz ayında yüzde 1 arttı. Çin'den ve Almanya'dan yapılan ithalatlar yükselirken, diğer büyük ticaret ortaklarından yapılan ithalat azaldı.
Ocak-Temmuz aylarında AB ülkelerine yapılan ihracat yüzde bir oranında, AB üyesi olmayan ülkelere ise yüzde altı oranında
arttı.

Aynı dönemde, AB ülkelerinden yapılan ithalat yüzde bir yükseldi, ancak AB dışından yapılan ithalat yüzde iki düştü.

Kaynak:Daily Finland
Yayımlayan:Helsinki Ticaret Müşavirliği