Finlandiya:Tüketici Güveni Ekim Ayında Azalmaya Devam Etti

27 Ekim 2020

Finlandiya İstatistik Ofisi tarafından, ülke tüketici güveni göstergesi (CCI) çalışmasında, CCI Ekim ayında -6,9 oldu. Geçtğimiz yıl söz konusu gösterge -6,6 puanında gerçekleşmşti. CCI, Eylül ayında -5,9 ve Ağustos ayında ise -5,1 seviyesinde gerçekleşti. Uzun dönemli tüketici güveni göstergesi
-1,8 oldu. Söz konusu veriye 1181 Finli arasında yapılan anket sonucunda ulaşıldı. Tüketicilerin kendi ekonomileri hakkında görüşleri ve durağan mal alımı için para biriktirmeleri 2019 Ekim ayından 2020 Eylül ayına olan dönemde biraz artış gösterdi.

Tüketicilerin kendi ekonomileri için beklentileri değişmeden kalırken, Finlandiya ekonomisi çin olan beklentileri ise zayıfladı. Bir önceki yılın söz konusu dönemine kıyasla Ekim ayında vatandaşların para harcama planlarının da düştüğü ortaya çıktı. Tüketicilerin ülkede genel istihdamın gelişmesi konusundaki beklentileri Ekm ayında düşüş gösterdi. Ayrıca, yapılan çalışmada, çalışan tüketicilerin daha fazla işsilik korkusu yaşadığı ortaya çıktı. Tüketiciler tüketici fiyatlarının artacağını tahmin ettiklerini belirttiler.

Tüketici güveni Ekim ayında en güçlü olarak Helsinki metropolinde (-2,3) gerçekleşti. Güney Finlandiya dışındaki bölgelerde ise -10.4 seviyesinde gerçekleşti. Ekonomi üzerindeki tüketici güveninin en yüksek olduğu grup öğrenciler olurken (-1,4), emekliler ise ülke ekonomik gelişimi konusunda tüketici güveni beklentisi en karamsar olan grup (-13,7) oldu.

Kaynak: Finlandiya İstatistik Ofisi
Yayımayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği