Finlandiya:Uluslararası Para Fonu Finlandiya İçin Yaptığı Ekonomik Değerlendirmeyi Yayınladı

19 Kasım 2019

Uluslararası Para Fonu (IMF) diğer şeylerin yanı sıra Finlandiya'nın maliye politikasını ve finansal piyasalarını ele aldığı değerlendirme raporunu yayınladı. IMF raporunda, Finlandiya'yı genel devlet maliyesi riskleri konusunda uyardı.

Uluslararası Para Fonu (IMF), Finlandiya Hükümet Programında belirtilen hedeflerin iddialı olduğunu ve ve önemli ekonomik konulara odaklandığını belirtti. Ayrıca, 2020'de maliye politikasında gevşemenin büyüme için iyi olacağı yorumunu yaptı. Bununla birlikte IMF, Fin hükümetini orta vadede genel kamu maliyesi riskleri konusunda uyardı ve ülkede hükümet programının hayata geçirilmesinin zorluğuna işaret etti.

IMF, yaptığı açıklamada, sağlık ve sosyal yardım hizmetlerindeki artan taleplerin, mali dengenin sağlanmasının önemini vurguladığını da belirtti. Para Fonu aynı zamanda, sosyal refah modelinin korunmasını sağlamak için mali tamponların gerekli olduğunu belirtti.

IMF, küresel ekonominin, beklentilerin ötesinde zayıflaması durumunda, söz konusu sonucun Finlandiya' nın genel devlet maliyesine olan riskleri artıracağını belirtti. Para Fonu etkin istihdam önlemlerinin mevcut olduğunu ancak mali dengeyi sağlamak için genel devlet maliyetlerinin arttırılmasına izin verilmemesi gerekiğini savundu.

IMF ayrıca ülke hanehalkı borçluluğunun devamından duyduğu endişeyi de dile getirdi. IMF, Finlandiya Maliye Bakanlığı çalışma grubu tarafından önerilen önlemleri memnuniyetle karşıladığını ve konut şirketleri tarafından borçlanmanın azaltılması gereğinin altını çizdi.

Kaynak:Finlandiya Maliye Bakanlığı
Yayımlayan: Helsinki Ticaret Müşavirliği