AB Komisyonu'nun Hırvatistan Ekonomisine İlişkin Beklentileri Olumlu

14 Mayıs 2021

Avrupa Komisyonu, 13 Mayıs 2021 tarihinde İlkbahar Ekonomik Tahmin Raporunda, 2021 yılı için Hırvat ekonomisine ilişkin büyüme tahminini %5'e düşürmüş, 2022 yılına ilişkin tahminini ise % 6,1 seviyesine yükseltmiştir. 

 

Komisyon raporuna göre, söz konusu tahminler ışığında, 2021 yılında Hırvatistan’ın AB ülkeleri içinde Macaristan ile birlikte en yüksek büyümeyi sağlayan üçüncü ülke konumunda olacak, 2022 yılında ise Malta ile birlikte ikinci sırada yer alacaktır. 2020 yılında Hırvatistan, İspanya (% 10,8), İtalya (% 8,9) ve Yunanistan'dan (% 8,1) sonra en büyük daralmanın kaydedildiği ülke olmuştur.

 

Komisyonun son tahminlerine ilişkin olumsuz riskler, koronavirüs salgınının Hırvatistan'da ve turist üreten pazarlarda yaz sezonu için ne ölçüde kontrol altına alınacağına bağlıyken, zayıf idari kapasite Avrupa fonlarının hızla absorbe edilmesi  için bir risk oluşturmaktadır. Pozitif riskler ise, daha güçlü mal ihracatı artışı ve hizmetlerin daha hızlı toparlanmasıdır.

Komisyon, toparlanmanın öncelikle turizm, özel tüketim ve yatırıma dayalı olmasının beklendiğini belirtmektedir.

 

2020 yılındaki büyük daralma, GSYİH'nın doğrudan %16'sını oluşturan (dolaylı olarak %25 civarında) turizmdeki zorlukların bir sonucu olarak kaydedilmiştir. Bu çerçevede, üretim hizmetlere getirilen kısıtlamalar nedeniyle gerilemiştir.

 

Komisyon, deprem sonrası yeniden yapılanma sayesinde yatırımların büyümeye güçlü bir ivme kazandırmasını, Avrupa yatırım fonlarının daha iyi kullanılmasını ve bunun 2022 itibarıyla özellikle Kurtarma ve Dayanıklılık fonları sayesinde olmasını beklemektedir.

 

Komisyon, geçen yılki istikrarlı tüketici fiyatlarının ardından enflasyonun bu yıl ve 2022'de% 1,3'e ulaşacağını tahmin etmektedir.

 

İşgücü piyasası, acil yardım önlemleriyle korunduğu için krizi olumlu atlatmıştır. Komisyon, işgücü piyasasında orta derecede olumlu bir gelişme olacağını ve işsizlik oranının kademeli olarak, 2020 yılında % 7,2'ye ve 2022'de% 6,6'ya düşeceğini tahmin etmektedir.

 

Komisyon, böyle bir sonucun şokun doğasına ve hükümetin koronavirüs kriziyle mücadelede uyguladığı nispeten hafif kısıtlamalara bağlanabileceğini ifade etmiştir.

 

İşgücü sıkıntısının, şirketlerin maaşları artırma konusundaki sınırlı olanaklarını etkisiz hale getireceği göz önüne alındığında, ılımlı bir ücret artışı beklenmektedir. Bu durum, 2020'deki hızlı bir büyümenin ardından birim işçilik maliyetlerinde bir düşüşe yol açacaktır.

Komisyon, en çok etkilenen sektörlerde kaydedilen olumsuzluklara rağmen, batık kredilerin payının marjinal olarak arttığını ve bankaların iyi kapitalize ve likit olması nedeniyle kredilerin arttığını belirtmektedir.

 

Mal ihracatının, Hırvatistan'ın ana ticaret ortaklarındaki güçlü talep sayesinde bu yıl kriz seviyesini aşması ve ticaret dengesinin iyileşmesi, yine de 2022 yılında da kriz öncesi seviyenin altında kalması beklenmektedir.

 

Krizin en büyük yükünü taşıyan kamu maliyesi kapsamında ise, kamu borcunun GSYH'ye oranının ılımlı bir şekilde düşeceği 2021 ve 2022'de kademeli olarak toparlanacağı öngörülmektedir.

Geçtiğimiz yıl, bütçe gelirlerinin düşmesi nedeniyle bütçe açığı artmış, büyük ölçüde işgücüne yönelik önlemler nedeniyle bütçe harcamalarında %8,6 artış kaydedilmiş, bütçe gelirleri ise 6,5 gerilemiştir. Daha yüksek hane halkı harcamaları, turizm ve istihdam yaratılması sayesinde vergi gelirlerinin 2021 ve sonrasında artması beklenmektedir. Komisyon, bu özellikle KDV geliri ve katkılarına atıfta bulunurken, gelir ve varlık vergisinden elde edilen gelirin düşük oranlar ve düşük karlar nedeniyle sınırlı kalacağını belirtmektedir.

 

2020'de kamu borcunun ise GSYİH'ye oranının %88,7 ile rekor seviyeye ulaştığını, bu oranın pandemi öncesine göre daha düşük bir oranda da olsa düşmeye devam edeceğini, oranın 2020 yılında % 85.6'ya ve 2022 yılında %82.9'a düşmesinin beklendiğini açıklamıştır.