Hırvatistan'da GSYİH 2020 Yılında %8,4 Seviyesinde Gerilemiştir.

02 Mart 2021

Hırvatistan Devlet İstatistik Bürosu (DZS) tarafından Gayri Safi Yurtiçi Hasılaya (GSYİH) ilişkin ön tahminler yayımlanmıştır.

Bu kapsamda, Hırvatistan GSYİH’si 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 2019'un aynı çeyreğine göre %7 oranında düşüş göstermiş, yıllık gerileme ise % 8,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Dördüncü çeyrekteki %7 seviyesindeki gerileme, ikinci ve üçüncü çeyrekte olduğu gibi, hizmet sektörüne ve turizm gelirlerine yüksek düzeyde bağımlı olan ülkede, koronavirüs (COVID-19) pandemisiyle mücadele etmek için uygulanan kısıtlayıcı önlemlere atfedilmektedir. Bununla birlikte, ikinci çeyrekte %15,4, üçüncü çeyrekte ise %10 gerileme gerçekleştiği göz önüne alındığında, son çeyrekteki gerilemenin daha az olduğu görülmektedir.

Yıllık bazda GSYİH'daki %8,4 seviyesindeki gerileme ise Hırvatistan’ın tarihindeki en büyük gerileme olarak kayda geçmiştir. Daha önce 2009 yılında, 2008 krizinin etkisiyle %7,3 seviyesinde daralma yaşanmıştı.

Düşüşe en büyük katkı zayıf tüketici harcamalarından gelmiştir. Dördüncü çeyrekte hanehalkı harcamaları bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,5 seviyesinde gerilerken, mal ihracatı %8,6 seviyesinde artış kaydetmiş, hizmet ihracatı ise %35 seviyesinde gerilemiştir. Böylece mal ve hizmet ihracatı toplamda %9,8 gerilemiştir. Mal ve hizmet ithalatı kümülatif olarak %7,6, mal ithalatı %3,6, hizmet ithalatı ise % 25,9 gerileme kaydetmiştir.

Diğer taraftan, sabit sermaye yatırımları dördüncü çerekte %4,2 artarak, üst üste iki çeyrek düşüşün ardından ilk kez büyüme göstermiştir. Kamu harcamaları yıllık bazda %1,6 artmıştır.

Eurostat verilerine göre (Bugüne kadar büyüme rakamları açıklanan ülkeler içerisinde) , Hırvatistan, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında 2020 yılında İspanya ve İtalya’nın ardından yıllık bazda GSYİH’da en büyük daralma kaydeden ülke olmuştur.

Hırvatistan'da 2021 yılına ilişkin hükümetin beklentisi %5 oranında büyüme yönünde olup, 2022 yılının sonunda, 2019 yılındaki ekonomik büyüklüğe dönülebileceği vurgulanmaktadır. Diğer taraftan, salgının gidişatı, aşılamanın hızı ve ülkenin AB fonlarını absorbe etmekteki başarısı büyüme rakamlarını etkileyecek başlıca unsurlar olacaktır.