Hırvatistan'ın Dış Ticareti 2020 Yılında %6,2 Oranında Geriledi

12 Mart 2021

 
Hırvatistan İstatistik Ofisi 11 Mart 2021 tarihinde 2020 yılı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımlamıştır.

Bu çerçevede, Hırvatistan’ın ihracatı 2019 yılında 15,2 milyar Avro seviyesinde iken, 2020 yılında %2,3 gerileyerek 14,9 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. İthalatı ise 2019 yılındaki 25 milyar Avro seviyesinden, 2020 yılında %8,6 gerileyerek 22,8 milyar Avro olarak gerçekleşmiştir. Böylelikle 2020 yılı itibariyle ülkenin dış ticaret hacmi %6,2 gerileyerek 37,7 milyar Avro olarak gerçekleşmiş, dış ticaret açığı ise 7,9 milyar Avro olarak kaydedilmiştir.

Hırvatistan’ın Dış Ticareti (Milyon Avro)
 

  2019 2020 Değişim (%)
İHRACAT 15.227 14.878 -2,3%
İTHALAT 24.981 22.826 -8,6%
HACİM 40.208 37.704 -6,2%
DENGE -9.754 -7.948 -18,5%


2020 yılı itibariyle Hırvatistan’ın ihracatında 3,5 milyar Avro ile “Makineler ve Ulaştırma Araçları”  ilk sırada yer alırken, bunu 2,5 milyar Avro ile “Başlıca Sınıflara Ayrılan İşlenmiş Mallar” ve 2,1 milyar Avro ile “Çeşitli Mamul Eşya takip etmiştir.

2020 yılı itibariyle Hırvatistan’ın ithalatında 6,1 milyar Avro ile “Makineler ve Ulaştırma Araçları”  ilk sırada yer alırken, 4,1 milyar Avro tutarında “Başlıca Sınıflara Ayrılan İşlenmiş Mallar” ve 3,8 milyar Avro tutarında “Kimya Ürünleri” ithalatı gerçekleştirilmiştir.

2020 yılında Hırvatistan’ın ihracatının %69,7’si Avrupa Birliği (AB) ülkelerine, ithalatının ise %80,2’si AB ülkelerinden gerçekleştirilmiştir.

2020 yılında Hırvatistan’ın ülkemize ihracatı %28,8 artarak 183,2 milyon Avro olarak gerçekleşirken, ülkemizden ithalatı ise %4 gerileyerek 363,8 milyon dolar olmuştur.
 
 
 
 
Kaynak: Hırvatistan İstatistik Ofisi