2019 Yılında Singapur’da Toplam İnşaat Talebinin 32 Milyar Singapur Doları’na Ulaşabileceği Tahmin Edilmektedir

12 Şubat 2019

2019 Yılında Singapur’da Toplam İnşaat Talebinin 32 Milyar Singapur Doları’na Ulaşabileceği Tahmin Edilmektedir

Singapur İnşaat ve Yapı Otoritesi (BCA) tarafından Singapur’da 2019 yılında yapı sektöründeki toplam talebin 27 Milyar Singapur Doları (SGD) (20 Milyar ABD Doları*) ile 32 Milyar SGD (23,7 Milyar ABD Doları*) arasında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 2018 yılında söz konusu sektördeki toplam talep 30,5 Milyar SGD (22,3 Milyar ABD Doları) olarak gerçekleşmiş idi.

Söz konusu talebin %60’lık büyük kısmının kamunun inşaat planlamalarından kaynaklanacağı ve kamunun talebinin 2019 yılında 16,5 Milyar SGD (12,2 Milyar ABD Doları*) ile 19,5 Milyar SGD (14,5 Milyar ABD Doları*) arasında gerçekleşeceği beklenmektedir. Kamudaki talebin ise temel olarak alt yapı projeleri ve endüstriyel yapıların boru hattı projeleri ile artacağı tahmin edilmektedir. Özel sektörün inşaat sektöründeki talebinin ise sabit kalarak 2019 yılında 10,5 Milyar SGD (7,8 Milyar ABD Doları*) ile 12,5 Milyar SGD (9,3 Milyar ABD Doları*) arasında olacağı beklenmektedir.

Kamu binaları ve inşaat mühendisliği projelerindeki yüksek talep sayesinde bir önceki sene yapı ve inşaat sektörü talebinin tahmin edilen tutarlar arasında gerçekleştiği belirtilmektedir. 2018 yılında özel sektörün ve kamunun toplam inşaat sektörü talepleri sırasıyla 12,1 Milyar SGD (8,8 Milyar ABD Doları) ve 18,4 Milyar SGD (13,5 Milyar ABD Doları) olarak gerçekleşmiştir.

BCA tarafından orta vadede inşaat ve yapı sektöründeki büyümenin sabit bir büyüme hızı ile devam edeceği tahmin edilmektedir. Talebin 2020 ve 2021 yılları için 27 Milyar SGD (20 Milyar ABD Doları*) ile 34 Milyar SGD (25,2 Milyar ABD Doları*) arasında ve 2022 ile 2023 yılları için ise 28 Milyar SGD (20,8 Milyar ABD Doları*) ile 35 Milyar SGD (26 Milyar ABD Doları*) arasında olacağı tahmin edilmektedir. Özel sektörün bina ve inşaat projeleri ile söz konusu talebe 2020 ile 2023 yılları arasında 16 Milyar SGD (11,9 Milyar ABD Doları*) ile 20 Milyar SGD (14,8 Milyar ABD Doları*) arasında katkı yapacağı beklenmektedir.



* 2019 yılı Ocak ayı kuru ile hesaplanmıştır.

 

Kaynak: Singapore Building and Construction Authority

https://www.bca.gov.sg/newsroom/MR_Prospects2019.html

Yayınlayan: Singapur Ticaret Müşavirliği