Singapur'un Toplam Ticareti Aralık Ayında %5 Oranında Azaldı

17 Ocak 2019

Singapur'un Toplam Ticareti Aralık Ayında %5 Oranında Azaldı
 

Singapur'un toplam ticareti 2018 yılı Aralık ayında ithalattaki büyüme ile %1,6 oranında artmıştır. Aralık ayında ihracat %2,5 oranında azalırken ithalatta %6,1’lik artış görülmüştür. Ancak, mevsim etkisinden arındırılmış değerlere göre ihracat %6,9 ve ithalat %2,8 oranlarında azalmış olup, toplam ticaret % 5,0 oranında gerileyerek 62,7 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir.
 
Petrol dışı ihracat bir önceki yıla göre %8,5 oranında azalmıştır. Petrol dışı ürünlerin ihracatı mevsim etkisinden arındırılmış bazda bir önceki aya göre %5,7 oranında azalmış olup, Aralık ayında 10,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. ABD ve Çin hariç olmak üzere en çok ihracat yapılan 10 pazara gerçekleştirilen petrol dışı ihracatta düşüş kaydedilmiştir. Söz konusu düşüş temel olarak AB28, Güney Kore ve Malezya kaynaklı olmuştur. Gelişen pazarlara yapılan ihracatta da Aralık ayında %15,9 oranında azalma görülmüştür.
 
Petrol dışı re-eksport Kasım ayındaki %9,3’lük büyümeyi takip ederek bir önceki yıla göre %7,2 oranında artmıştır. Ancak, mevsim etkisinden arındırılmış bazda petrol dışı re-eksport bir önceki aya göre %3,2 oranında azalmış olup, Aralık ayında 16,1 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. En çok re-eksport yapılan 10 pazara gerçekleştirilen petrol dışı re-eksport da Endonezya ve Çin haricinde artış kaydedilmiştir.


 

 
Kaynak: Enterprise Singapore
 
https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/resources/singapore-trade-statistics/monthly/2018/monthly-trade-report-dec.pdf?la=en
 
Yayınlayan: Singapur Ticaret Müşavirliği