Singapur 3. Çeyrek Ticaret Verileri

11 Aralık 2020

Singapur'un 3. çeyrekte yıllık bazda toplam mal ticareti %6,3 oranında düşmüş olup, bir önceki çeyrekte söz konusu düşüşün %15,3 oranında olduğu görülmüştür. Petrol ticareti 2020 yılı 3. çeyreğinde düşük fiyatlara bağlı olarak %39,5 oranında azalırken, petrol dışı ticaret aynı dönemde %0,8 oranında artmıştır.
 
2020 yılı 3. çeyrekte Singapur'un toplam ithalatında %7,6 oranında ve toplam ihracatında %5 oranında düşüş yaşanmıştır. Petrol dışı ihracat (iç ihracat ve re-eksport) aynı dönemde yıllık bazda değerlendirildiğinde bir önceki çeyrekte yaşanan %1,9'luk daralmanın aksine %2,8 artmıştır. 2020 yılı 3. çeyrekte yıllık bazda petrol dışı iç ihracat %6,5 oranında artış göstermiş olup, söz konusu artış ağırlıklı olarak devre kartları, telekomünikasyon cihazları, parasal olmayan altın, özel makineler ve gıda müstahzarları ihracatındaki artışa bağlı yaşanmıştır. Petrol dışı iç ihracat artışına en fazla katkı ABD, Avrupa Birliği Ülkeleri ve Çin'e gerçekleştirilen ihracattan gelmiş olup, Hong Kong, Endonezya ve Tayland'da düşüş görülmüştür. 2020 yılı 3. çeyrekte yıllık bazda petrol dışı re-eksport %0,7 oranında artış göstermiş olup, devre kartları, bilgisayar aksamı gibi elektronik ürünlerin re-eksportunda artış görülürken, uçak parçaları, elektrikli olmayan motorlar gibi elektronik olmayan ürünlerin re-eksportunda düşüş görülmüştür. Petrol dışı re-eksport artışına en fazla katkı Honk Kong, Çin ve ABD'ye gerçekleştirilen re-eksporttan gelmiş olup, Malezya, Japonya ve Endonezya'da düşüş görülmüştür.
 
Singapur'un toplam hizmet ticareti 2020 yılı 3. çeyreğinde %18,5 oranında azalmış olup, hizmet ithalatı %19,2 ve hizmet ihracatı ise %17,8 oranında küçülmüştür. Söz konusu çeyrekte toplam hizmet ticareti 112 Milyar Singapur Doları'na ulaşmıştır.
 
IMF'nin 2020 yılı küresel büyüme tahminlerini -%4,4 olarak güncellemesi ve 2021 yılında başta gelişmekte olan ekonomiler olmak üzere pozitif büyüme tahminlerinde bulunması, Dünya Ticaret Örgütü'nün 2020 yılı global mal ticaret hacmindeki büyümeyi -%9,2 olarak yukarı yönlü revize etmesi ve 2021 yılında küresel ticaretin pozitif büyüyeceği yönündeki tahminleri, Singapur'un önemli ticari ortaklarının büyüme sinyalleri vermesi ve petrol fiyatlarında artış yaşanacağı yönündeki öngörüler dikkate alınarak Singapur yetkililerince mal ticaretinde de toparlanma ve artış yaşanacağı tahmin edilmektedir.
 
 


 
Kaynak: Enterprise Singapore
 
https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/media-centre/media-releases/2020/nov-2020/trade-report-3q-2020_website.pdf?la=en
 
Yayınlayan: Singapur Ticaret Müşavirliği