Trans Pasifik Ortalık Anlaşması (CPTPP) 30 Aralık 2018 Tarihi İtibariyle Yürürlüğe Girdi

02 Ocak 2019

Trans Pasifik Ortalık Anlaşması (CPTPP) 30 Aralık 2018 Tarihi İtibariyle Yürürlüğe Girdi
 
            Kapsamlı ve Yenilikçi Trans Pasifik Ortalık Anlaşması (CPTPP) Singapur’un da içinde bulunduğu yedi ülkenin (Meksika, Japonya, Singapur, Yeni Zelanda, Kanada, Avustralya ve Vietnam) onay süreçlerini tamamlamaları ile birlikte 30 Aralık 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.
 
            Dünyanın en önemli serbest ticaret anlaşmaları arasında sayılan söz konusu anlaşma ile küresel ekonominin %13,5’ini temsil eden 11 adet Asya - Pasifik ülkesi arasında mal ve hizmetlerin büyük ölçüde serbest dolaşımı ile kamu alımı, e-ticaret ve yatırım alanlarında yeni kurallar düzenlenmektedir. Toplam 10 trilyon ABD Doları gayrisafi yurtiçi hasılaya ve 500 milyonluk nüfusa hitap eden bahse konu anlaşmanın bölge ticaretini önemli ölçüde arttıracağı tahmin edilmektedir.
 
            Singapur, 2017 yılında toplam mal ticaretinin %22’sini CPTPP ülkeleri ile gerçekleştirmiş olup, anlaşmanın yürürlüğe girmesi ile birlikte anılan ülkeler ile yapılan ticaretin %94’ü gümrük vergisinden muaf şekilde gerçekleştirilecektir. Ayrıca, bahse konu anlaşma Singapur’un Kanada ve Meksika ile imzaladığı ilk tercihli ticaret anlaşması olma özelliğindedir.
 
 
 
 
Kaynak: Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
 
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2018/11/Press-release---The-CPTPP-Enters-Into-Force-in-December.pdf
 
Yayınlayan: Singapur Ticaret Müşavirliği