Singapur Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması

11 Aralık 2020

Singapur ve Birleşik Krallık arasında 10 Aralık 2020 tarihinde bir serbest ticaret anlaşması imzalanmış olup, iki ülke arasında dijital ticaret ve finansal hizmetleri de kapsayan Dijital Ekonomi Anlaşması müzakerelerinin 2021 yılında başlatılmasına ilişkin anlaşma sağlandığı da duyurulmuştur. Söz konusu anlaşma ile her iki ülke bulunan firmalarının Avrupa Birliği ile Singapur arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasında yer alan olanaklardan aynı şekilde faydalanacakları belirtilmektedir. Anılan anlaşma ile ticarete konu eşyada tarifelerin kaldırılması, hizmet ve kamu alımlarında daha fazla pazara giriş imkanı, elektronik ürünler, motorlu taşıtlar ve parçaları, eczacılık ürünleri ve medikal cihazlar ile yenilenebilir enerji gibi önemli sektörlerde tarife dışı engellerin azaltılması hedeflenmektedir.
 
Bahse konu anlaşma ile, Avrupa Birliği-27 ve ASEAN kümülasyonlarına izin verilerek Singapur ve Birleşik Krallık'da faaliyet gösteren firmaların bölgesel operasyonlarına ve tedarik zincirlerine destek sağlanmasının amaçlandığı da belirtilmektedir. Avrupa Birliği ve Singapur arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasında yer alan düzenleme ile uyumlu olacak şekilde, Singapur ve Birleşik Krallık firmalarının Avrupa Birliği-27 ülkelerinden tedarik ettiği malzeme ve parçaları birbirlerine yaptıkları ihracatlarda kullanmaya devam edebilecekleri ifade edilmektedir. Ayrıca, Avrupa Birliği ve Singapur arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasında yer alan ASEAN kümülasyonuna yönelik hüküm de aynen devam edecektir. Öte yandan, Singapur-Birleşik Krallık arasından imzalanan serbest ticaret anlaşmasıının yürürlüğe girmesinden sonra 2 ile 4 yıl içerisinde her iki ülke arasında yatırımların korunması anlaşmasının da müzakere edilerek tamamlanmasının planlandığı ifade edilmektedir.
 
 

 
 
Kaynak: Singapore Ministry of Trade and Industry
 
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Newsroom/Press-Releases/2020/12/Press-Release-on-Signing-of-the-UK-Singapore-Free-Trade-Agreement.pdf
 
Yayınlayan: Singapur Ticaret Müşavirliği