Singapur 3. Çeyrek Ekonomik Verileri

11 Aralık 2020

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı tarafından Singapur ekonomisinin 2020 yılında %6-%6,5 oranında daralmasının ve 2021 yılında %4-%6 oranında büyüme görülmesinin beklendiği belirtilerek, büyüme tahminleri revize edilmiştir. Singapur ekonomisinde 3. çeyrekte yıllık bazda %5,8 oranında küçülme yaşanmıştır. Bir önceki çeyrekte yaşanan %13,2 oranındaki daralmaya kıyasla 3. çeyrekte Singapur ekonomisi toparlanma sinyalleri vermektedir.
 
İmalat sektöründe 3. çeyrekte yıllık bazda %10 oranında artış yaşanmış olup, söz konusu büyüme ağırlıklı olarak elektronik, biyomedikal ve hassas mühendislik kümelenmelerindeki üretim artışına bağlı olarak yaşanmıştır. Elektronik ve hassas mühendislik kümelenmelerinde görülen büyüme yarı iletkenlere ve yarı iletken cihazlara yönelik küresel talebin artışına bağlı gerçekleşmiştir. İnşaat sektörü 3. çeyrekte yıllık bazda %46,6 oranında küçülmüştür, bir önceki çeyrekte gerek kamuya gerek özel sektöre ait inşaat işlerinde yaşanan düşüşe bağlı olarak inşaat sektörü %60 oranında daralmış idi. Toptan ve perakende ticaret 3. çeyrekte yıllık bazda bakıldığında %4,3 oranında küçülmüş olup, anılan daralmanın yakıt, kimyasallar ve makine gibi alt sektörlerde yaşanan zayıf talebe bağlı olduğu belirtilmiştir. Ulaşım sektörü aynı dönemde yıllık bazda 29,6 oranına küçülmüştür, söz konusu durum seyahat kısıtlamaları nedeniyle hava ulaşımında yaşanan daralmaya bağlanmaktadır. Ayrıca, 3. çeyrekte yıllık bazda konaklama ve gıda hizmetlerinde % 24 oranında ve emlak ile turizm sektöründe yaşanan talep düşüşü sebebiyle iş hizmetlerinde %15,2 oranında küçülme görülürken, bilgi ve iletişim sektöründe %2 oranında ve bankacılık/sigortacılık segmentindeki büyümeye bağlı olarak finans sektöründe %3,2 oranında artış yaşanmıştır. Singapur tarafından 2021 yılında Endonezya, Malezya ve Tayland gibi ASEAN üyesi ülkeler ile Çin gibi bölge ekonomilerinde yaşanacak toparlanmaya ve dünya genelinde koşulların göreceli iyileşmesine bağlı olarak pozitif büyüme tahminleri yapılmaktadır.
 


 
 
Kaynak: Singapore Ministry of Trade and Industry
 
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Resources/Economic-Survey-of-Singapore/2020/Economic-Survey-of-Singapore-Third-Quarter-2020/PR_3Q20.pdf
 
Yayınlayan: Singapur Ticaret Müşavirliği