Singapur Ekonomisi 2018 Yılında %3,2 Oranında Büyüdü

18 Şubat 2019

Singapur Ekonomisi 2018 Yılında %3,2 Oranında Büyüdü

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre, Singapur ekonomisinin 2018 yılında %3,2 oranında büyüdüğü belirtilmektedir. Söz konusu Bakanlıkça 2019 yılı büyümesinin %1,5 - %3,5 oranlarında tahmin edildiği de ifade edilmiştir.

Singapur ekonomisi dördüncü çeyrekte bir önceki yıla göre %1,9’luk büyüme göstermiş olup, üçüncü çeyrekte kaydedilen büyüme oranı %2,4 idi. Dönemsel bazda takvim etkisinden arındırılmış ve yıllıklandırılmış verilere göre ise ekonomik büyümenin %1,4 olarak gerçekleştiği ve bir önceki çeyrekteki büyüme ile aynı seviyede olduğu görülmektedir.

2018 yılına bir bütün olarak bakıldığında %3,2’lik büyümenin 2017 yılında gerçekleşen %3,9’luk büyümenin altında kaldığı görülmektedir. İmalat sektörü 2017 yılında yaşanan %10,4’lük büyümeye oranla yavaşlayarak 2018 yılında %7,2 oranında büyümüştür. Söz konusu büyümenin ağırlıklı olarak elektronikler, ulaşım mühendisliği ve biyomedikal üretim kümelerinden kaynaklandığı ifade edilmektedir. İnşaat sektöründe 2017 yılında yaşanan %10,2’lik düşüşün ardından 2018 yılında %3,4’lük bir daralma yaşanmıştır. Düşüşün ağırlıklı olarak kamunun inşaat harcamalarındaki azalmadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Hizmet üreten sektörler de ise 2018 yılında 2017 yılına benzer olarak %3’lük bir büyüme gözlenmiştir. Büyümenin ağırlıklı olarak finans ve sigortacılık, toptan ve perakende ticaret ile işletme hizmetlerinden kaynaklandığı belirtilmektedir.

 Kaynak: Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı

https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/news/gdp4q2018.pdf

Yayınlayan: Singapur Ticaret Müşavirliği