Singapur: 2018 Yılında İthalat Fiyat İndeksi %4,9 ve İhracat Fiyat İndeksi %3,2 Artmıştır

29 Ocak 2019

Singapur: 2018 Yılında İthalat Fiyat İndeksi %4,9 ve İhracat Fiyat İndeksi %3,2 Oranında Artmıştır
 

Singapur İstatistik Birimi’nin açıkladığı verilere göre, ithalat fiyat indeksi 2018 yılı Aralık ayında bir önceki ayda gerçekleşen %4,1’lik düşüşü takip ederek %4,4 oranında azalmıştır. Petrol indeksi bir önceki ayda gerçekleşen %13’lük düşüşün ardından Aralık ayında %15,6 oranında azalmış olup, söz konusu azalma ham petrol, fuel oil ve dizel yakıt fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanmaktadır. Petrol dışı indeks ise Aralık ayında bir önceki ayda gerçekleşen %0,4’lük düşüşü takip ederek %0,3 oranında azalmıştır.

İthalat fiyat indeksi 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yıla göre %0,7’lik düşüş gösterirken, Kasım ayında bir önceki yıla kıyasla söz konusu indeks %3,6 oranında artmıştır. Hem petrol hem petrol dışı indekste sırasıyla %1,5 ve %0,5 oranlarında azalma yaşanmıştır. Petrol dışı indekste yaşanan düşüş hayvansal ve bitkisel yağlar (-%16,3) ve makine ve ulaşım ekipmanları (-%1,4) alt sektörlerindeki düşüşe bağlı olarak gerçekleşmiş olup, kimyasallar ve kimyasal ürünler (%2,9) ile imalat ürünleri (%2,2) alt sektörlerinde artış görülmüştür.

İthalat fiyat indeksi 2017 yılındaki %5,9’luk artışa göre düşük kalmakla birlikte 2018 yılında %4,9 oranında artmıştır. Petrol (%25,5), imalat ürünleri (%3,7), kimyasallar ve kimyasal ürünler (%3,4) alt sektörlerindeki fiyat artışları hayvansal ve bitkisel yağlar (-%12,8) ve makine ve ulaşım ekipmanları (-%2,1), gıda ve canlı hayvan (-%1,2) gibi alt sektörlerdeki düşük fiyatlar ile dengelenmiştir.

İhracat fiyat indeksi 2018 yılı Aralık ayında bir önceki ayda gerçekleşen %2,7’lik düşüşü takip ederek %3,7 oranında azalmıştır. Petrol indeksi bir önceki ayda gerçekleşen %10,1’lik düşüşün ardından Aralık ayında %15,6 oranında azalmış olup, söz konusu azalma gemi yakıtı ve dizel yakıt fiyatlarındaki düşüşten kaynaklanmaktadır. Petrol dışı indeks ise Aralık ayında bir önceki ayda gerçekleşen %0,6’lık düşüşü takip ederek %0,5 oranında azalmıştır.

İhracat fiyat indeksi 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yıla göre %0,2’lik artış gösterirken, Kasım ayında ise bir önceki yıla kıyasla söz konusu indeks %3,9 oranında artmıştır. Petrol indeksinde %3,7 oranında düşüş yaşanırken, petrol dışı indekste %1,1 oranında artış yaşanmıştır.

İhracat fiyat indeksi 2017 yılında %2,9’luk artış gösterirken söz konusu artış 2018 yılında %3,2 olarak gerçekleşmiştir. Petrol (%22,9), kimyasallar ve kimyasal ürünler (%2,3), imalat ürünleri (%1,9) alt sektörlerindeki fiyat artışları hayvansal ve bitkisel yağlar (-%2,7), makine ve ulaşım ekipmanları (-%1,9), içecek ve tütün (-%1,7) gibi alt sektörlerdeki düşük fiyatlar ile dengelenmiştir.
 
Kaynak: Department of Statistics Singapore

https://www.singstat.gov.sg/-/media/files/publications/economy/ipidec18.pdf

Yayınlayan: Singapur Ticaret Müşavirliği