Singapur Ekonomisi 3. Çeyrekte %2,2 Oranında Büyüdü

26 Kasım 2018

Singapur Ekonomisi 3. Çeyrekte %2,2 Oranında Büyüdü

Singapur ekonomisi 3. çeyrekte bir önceki yıla göre %2,2 oranında büyümüş olup, söz konusu büyüme oranı 2. çeyrekte kaydedilen % 4,2’lik büyümenin altında kalmıştır. Ancak, mevsim etkisinden arındırılmış dönemsel bazda (yıllıklandırılmış) yapılan değerledirmede bir önceki çeyrekte kaydedilen %1’lik büyümenin ötesinde %3’lük bir büyüme kaydedildiği görülmektedir.
 
İmalat sektörü yıllık bazda %3,5 büyümüş ancak bu oran 2. çeyrek büyümesi olan %10,7’nin çok altında kalmıştır. Ancak, mevsim etkisinden arındırılmış dönemsel (yıllıklandırılmış) verilere göre bir önceki çeyrekte gerçekleşen büyümeye yakın bir büyüme oranı ile bu çeyrekte sektörün büyüme artışı %3’e ulaşmıştır.
 
İnşaat sektörü 3. çeyrekte yıllık bazda %2,3 oranında daralmıştır. Sektördeki yavaşlamanın kamuda inşaat aktivitelerinin zayıflamasından kaynaklandığı belirtilmektedir. Mevsim etkisinden arındırılmış dönemsel (yıllıklandırılmış) verilere göre bir önceki çeyrekteki %14,4’lük azalmanın aksine sektör %5,1 oranında büyümüştür.
 
Toptan ve perakende ticaret sektörü bir önceki yıla göre %0,5 oranında büyümüştür. Söz konusu artışın makina, araç-gereç ve ekipmanları alt sektörlerindeki büyümeden kaynaklandığı ifade edilmektedir. Diğer taraftan, perakende ticarette yaşanan daralma ise motorlu araç satışlarındaki düşüşe bağlanmaktadır. Mevsim etkisinden arındırılmış dönemsel (yıllıklandırılmış) verilere göre anılan sektör %3,7 oranında büyümüş ancak bir önceki çeyrekteki %5’lik büyümenin gerisinde kalmıştır.

 
 
Kaynak: Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
 
https://www.mti.gov.sg/-/media/MTI/Resources/Economic-Survey-of-Singapore/2018/Economic-Survey-of-Singapore-Third-Quarter-2018/PR_3Q18.pdf
 
Yayınlayan: Singapur Ticaret Müşavirliği