Singapur Küresel Gıda Güvenliği İndeksinde İlk Sırada Yer Aldı

22 Ekim 2018

Singapur Küresel Gıda Güvenliği İndeksinde İlk Sırada Yer Aldı

Singapur alım gücü, gıda kalitesi, gıda güvenliği gibi konuları karşılaştıran küresel gıda güvenlik indeksinde ilk defa 113 ülke arasında ilk sırayı aldı. Singapur geçen sene söz konusu indekste 4. sırada yer almıştı.

Ancak, araştırmada Singapur’un iklim ve doğal kaynaklar bazlı risklere açık olduğu ve bunların genel sıralamaya yansıtılmadığı vurgulanmış ve iklim değişikliğine açık olmak, su ve toprak kaynaklarının sağlığı gibi riskler dikkate alındığında Singapur’un 113 ülke arasında 16. sırada yer aldığı ifade edilmiştir.

Raporda Singapur’un güçlü gıda güvenliği puanı büyük ölçüde ülkenin yüksek gelir düzeyine bağlanmış ve gıdaya yapılan hane halkı harcamasının indeksteki ülkeler arasında en düşük ikinci sırada olduğu belirtilmiştir. Ayrıca Singapur’un diğer ülkeler arasında gıda ürünlerinde en düşük gümrük vergisi uygulayan ülke olduğu ve bu sayede ithalat maliyetlerini düşürdüğü de ifade edilmiştir.

İklim ve doğal kaynak bazlı risklerin yüksek gelirli ülkeler başta olmak üzere tüm ülkeler için geçerli olduğu ancak Singapur’un bu risklere karşı daha açık olduğunun altı çizilmiştir. Ayrıca Singapur’un gıda fiyatlarında yükselmeye sebep olabilecek tedarik zinciri aksamalarına ve ticaret kaynaklı risklere de açık olduğu ilave edilmiştir.

Tarım-Gıda ve Veterinerlik Otoritesi’nin verilerine göre Singapur gıda ürünleri ihtiyacının %90’ını 180 ülkeden yaptığı ithalat ile kalan %10’luk kısmını ise yerel tarım alanlarından karşılamaktadır.

 

Kaynak: Today Online

https://www.todayonline.com/singapore/singapore-tops-index-measuring-food-security-vulnerable-trade-and-climate-related-risks

Yayınlayan: Singapur Ticaret Müşavirliği