Singapur’un Toplam Mal Ticareti 3. Çeyrekte %14,7 Oranında Büyüdü

26 Kasım 2018

Singapur’un Toplam Mal Ticareti 3. Çeyrekte %14,7 Oranında Büyüdü

Singapur’un toplam mal ticareti 3. çeyrekte bir önceki yıla göre %14,7 oranında büyümüş olup, söz konusu büyüme oranı bir önceki  çeyrekte kaydedilen % 10,2’lik büyümenin üzerinde gerçekleşmiştir. Petrol ticareti 3. çeyrekte %28,2 oranında artarken petrol dışı ticaret %11,7 oranında büyümüştür. Mevsim etkisinden arındırılmış dönemsel bazda yapılan değerledirmede toplam mal ticareti 3. çeyrekte %4,7 artış gösterirken, petrol dışı ticaret %6 oranında büyümüştür.
 
Petrol dışı ihracat 3. çeyrekte bir önceki yıla göre %10,3 oranında büyümüş olup, söz konusu büyüme oranı bir önceki  çeyrekte kaydedilen % 7,2’lik büyümenin üzerinde gerçekleşmiştir. Mevsim etkisinden arındırılmış dönemsel bazda verilere göre petrol dışı ihracat 3. çeyrekte %3,9 oranında artış göstermiştir.
 
Petrol dışı re-eksport 3. çeyrekte bir önceki yıla göre %11,9 oranında büyümüş olup, söz konusu büyüme oranı bir önceki  çeyrekte kaydedilen % 5,7’lik büyümenin üzerinde gerçekleşmiştir. Söz konusu büyüme, elektronik harici ürünlerin re-eksportunda görülen artışa bağlanmaktadır. Mevsim etkisinden arındırılmış dönemsel bazda verilere göre petrol dışı re-eksport 3. çeyrekte %8,3 artış göstermiştir. Elektronik ürünlerin re-ekportundaki artış %6,6 olarak gerçekleşirken elektronik harici ürünlerin re-eksportu %9,9 oranında artmıştır. Petrol dışı re-eksport Çin ve Güney Kore haricinde artış gösterirken, en büyük katkı Endonezya, Malezya ve ABD’ye gerçekleştirilen re-ekporttan kaynaklanmıştır.
 
Toplam mal ticaretine ilişkin 2018 yılı tahminleri, 3. çeyrekte kaydedilen iyi performans ve petrol fiyatlarındaki gelişmeler dikkate alınarak  %9’dan %9,5’e yükseltilmiştir. 2019 yılında ise toplam mal ticaretindeki büyümenin önemli ticaret ortaklarındaki büyümeye bağlı olarak değişebilecek olmakla birlikte %0 ile %2 arasında olacağı tahmin edilmektedir.
 
Singapur’un toplam hizmet ticareti 3. çeyrekte bir önceki yıla göre %3 oranında büyümüş olup, söz konusu büyüme oranı bir önceki  çeyrekte kaydedilen % 2,9’luk büyümeye yakın seyretmiştir. Hizmet ihracatı 3. çeyrekte bir önceki yıla göre %3,3 oranında artış göstermiş olup, anılan artış büyük ölçüde fikri mülkiyet hakları kapsamındaki ücretlendirmeler ile finansal hizmetlerdeki artışa bağlanmaktadır.
 

 

 
Kaynak: Enterprise Singapore – Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı
 
https://www.enterprisesg.gov.sg/-/media/esg/files/resources/singapore-trade-statistics/quarterly/2018/quarterly-trade-report-3q.pdf?la=en
 
Yayınlayan: Singapur Ticaret Müşavirliği