Çok Taraflı İlişkiler

İkinci Dünya Savaşı’nın yol açtığı yıkımın ardından baş gösteren istikrarlı bir barış arayışı, ülkeleri sorunların birlikte görüşülüp çözülebileceği bir platform arayışına itmiştir. İktisadi temelden yoksun bir küresel siyasi düzenin sürdürülebilir olamayacağı gerçeğinden hareketle, siyasi bir platform olarak kurulan Birleşmiş Milletler ile iktisadi istikrarı temin etmek üzere kurulan Uluslararası Para Fonu (IMF), çok taraflı ilişkilerin başat kurumlarıdır. Kalkınma ayağında bugünkü adıyla Dünya Bankası olarak bilinen Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD), II. Dünya Savaşı’nda altyapısı çökmüş Avrupa’nın yeniden inşası için Amerika Birleşik Devletleri’nin tahsis ettiği Marshal yardımlarını dağıtmak üzere kurulan ve adı sonradan İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’na (OECD) dönüşen Avrupa İktisadi İşbirliği Teşkilatı (OEEC) öne çıkmaktadır.