Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi

09 Ocak 2019
Uluslararası bir örgüt olan Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi (SECI) Sınıraşan Suçlarla Mücadele Merkezi Anlaşması’nın 06.10.2011 tarihinde sona ermesi ile, 09 Aralık 2009 günü Bükreş’te 13 üye ülke tarafından üst düzey katılımla imzalanan SELEC (Southeast European Law Enforcement Center) Konvansiyonu 07.10.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.
Üyeleri
SELEC; Romanya Bükreş’te faaliyetlerini sürdürmekte olup, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Macaristan, Makedonya, Moldova, Romanya, Slovenya, Sırbistan, Türkiye ve Yunanistan Merkezin üyesidirler.
 
Tarihçesi
SELEC halen günlük bilgi değişimi ve görev güçleri kanalıyla gerçekleştirdiği ortak soruşturmalar ve bölgesel operasyonlar ile sınır aşan suçlarla mücadelede operasyonel kolluk merkezi haline gelmiş uluslararası bir örgüttür. Zamanla bazı üye devletlerin Avrupa Birliği üyesi olması, SELEC Merkezi’nin AB kurumlarıyla ilişki kurmasını zorunlu hale getirmiştir.

Bu kapsamda, 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği’nin eski adıyla SECI Merkezi’ne olan ilgisi artmış, SECI Merkezi ile EUROPOL’u entegre etme çabalarına hız verilmiştir.

Bu çerçevede; SELEC Konvansiyonu tarihsel olarak; 2004 yılında Avrupa Birliği Destek Grubu (EU Support Group) tarafından hazırlanarak SECI Merkezi üyesi ülkelere sunulmuş bulunmaktadır.
Ülkemiz tarafından ise, 01.11.2011 tarihli ve 28102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2011/2354 Bakanlar Kurulu Kararı ile SELEC onaylanmış olup, Bakanlığımız koordinatör birimi Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü’dür.
 
Önemi
SELEC, polis ve gümrük teşkilatlarından müteşekkil uluslararası alanda etkinlik gösteren ve sınıraşan suçlarla mücadele etmekte göstermiş olduğu başarı ile Güneydoğu Avrupa’da büyük bir öneme sahiptir. Örgüt Güneydoğu Avrupa İşbirliği Girişimi bünyesinden Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi’ne dönüşümünü tamamlayarak uluslararası kimliğini edinmiş ve halen farklı coğrafyalarda benzer işlevlere sahip CARICC ve UNODC ile de gözlemci statüsünde işbirliğini sürdürmektedir.

Ülkemiz açısından taşıdığı bir diğer önem ise; SELEC Genel Müdürlüğü pozisyonunun ülkemiz temsilcisi Sn. Gürbüz BAHADIR tarafından yürütülüyor olmasıdır. Ülkemiz temsilcisi bu kapsamda son dört yıldır başarıyla sürdürdüğü görevini, 11-12 Temmuz 2012 tarihlerinde gerçekleştirilen SELEC Konseyi 4. Toplantısı’nda gerçekleştirilen Genel Müdürlük seçimlerini de kazanarak 2012-2016 yılları arasında da sürdürme hakkını elde etmiştir.

Diğer taraftan, 30.09.2012 tarihi itibariyle boşalacak olan SELEC Operasyonlardan Sorumlu Müdür pozisyonu için de anılan toplantı esnasında seçimler gerçekleştirilmiş olup, bu bağlamda söz konusu makama Örgüt’ün ev sahibi ülkesinden Cristian DUTA seçilmiş bulunmaktadır.