YKTS Eşya Teslimi Yapılacak Kişilerin Kaydına ilişkin sıkça sorulan sorular

17 Haziran 2020

YKTS EŞYA TESLİMİ YAPILACAK KİŞİLERİN KAYDINA İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR 
 

1- 01/07/2020 tarihinden itibaren BİLGE Sisteminde eşya teslimi işlemleri nasıl olacaktır?
 Bu tarihten itibaren eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. kimlik numarası geçici depolama yeri memurunca Sisteme girilecektir. Eşyanın teslimi sırasında Sisteme girilen T.C. Kimlik Numarası, Yükümlü Kayıt ve Takip Sisteminde (YKTS)’de eşyayı teslim alacak kişiler arasında yer alıyorsa Sistem eşyanın teslimine izin verecektir.
 

2- YKTS’de eşyayı teslim alacak kişi nereye kayıt edilecek?
 YKTS-Vekalet Giriş menüsünde temsilci bilgileri alanına profil kutucuğu eklenmiş olup bu kutucuktan "gümrük müşaviri", "gümrük müşavir yardımcısı" ve "diğer" şeçimi yapılarak kayıt yapılması gerekmektedir.
 

3. YKTS’de eşyayı teslim alacak kişiyi  kim kaydedecek ?
 Kayıt işlemi gümrük müşaviri veya ithalatçı firma temsilcisi tarafından yapılabilecektir.
 
 
4- İthalatçı firma müşavirlik firmasında çalışan ve vekâlet verdiği kişileri kayıt edebilir mi?
 Evet. BİLGE Kullanıcı kodu ve şifresine sahip firma temsilcisi eşyanın teslimine ilişkin olarak tanımlanmak istenilen "gümrük müşaviri", "gümrük müşavir yardımcısı"  ve "diğer" kişilerin kaydını kendisi yapabilir.
 

5- Hangi temsil türleri kayıt edilebilecek?
 Gümrük müşaviri/firma temsilcisince YKTS-Vekalet Giriş menüsünde temsilci bilgileri alanına eklenmiş olan profil kutucuklarından  "gümrük müşaviri", "gümrük müşavir yardımcısı" ve "diğer" türleri seçilerek kayıt yapılması gerekmektedir.
 Gümrük müşaviri YKTS’ye giriş yaparak temsil ettiği ithalatçı firmanın vekâlet verdiği müşavirlik firması çalışanlarını ve müşavir yardımcılarını kayıt edebilecektir.
 Örneğin A ithalatçı firması B müşavirlik firması ile çalışıyor ve B müşavirlik firmasında çalışan C kişisine eşyanın teslimi için vekâlet vermiş ise; B müşavirlik firmasında çalışan gümrük müşaviri; C kişisini kayıt edebilecektir.
 C kişisinin müşavir yardımcısı olması durumunda; “gümrük müşavir yardımcısı” seçimi yaparak; gümrük müşavirliği yetkisi olmamakla birlikte müşavirlik firmasında çalışan olması durumunda “diğer” seçimi yaparak kayıt edecektir.
 
    
6- Kimler “diğer” olarak kayıt edilebilir ?  
İthalatçı firmanın doğrudan temsilcisi olmayan ancak bu firmada çalışan kişiler ile gümrük müşavirliği firmasında çalışan dolaylı temsil yetkisi olmayan çalışanlar “diğer” olarak kayıt edilebilecektir. Eşyanın teslim edileceği kişinin doğrudan alıcı firmanın verdiği vekâletnamede yetkili olarak sayılması gerekmekte olup müşavirlik firmaları tarafından sonradan kendi personeline verilen vekâletnameler üzerinden kayıt yapılmayacaktır.
 

7- “57” kullanıcı kodu profilinde yetkilendirilen gümrük müşaviri yardımcıları Sisteme kayıt yapacak mıdır ?
Hayır. Gümrük müşavir yardımcıları YKTS Programında Vekâlet Giriş menüsünden vekâlet giriş işlemi yapılmayacaktır. Gümrük Müşavir Yardımcılarının eşyayı teslim almaları için kayıt işlemini gümrük müşavirleri yapacaktır.
 

8- Eşyanın teslimi anındaki kontroller hangi firma üzerinden yapılacaktır?
 BİLGE Sistemi’ndeki geçici depolama yeri çıkış işlemleri esnasında çalışan kontroller;  alıcı Vergi Kimlik Numarası ile eşyanın teslim edildiği kişinin T.C. Kimlik Numarası üzerinden yapılmakta olup YKTS’deki kayıtların “gümrük müşaviri”, “gümrük müşavir yardımcısı” ve “diğer” kişilerin bağlı oldukları müşavirlik şirketinin firma vergi kimlik numarası üzerinden değil alıcının firmanın vergi kimlik numarası ile ilişkilendirilerek  yapılması gerekmektedir.
 

9- Vekâletlerin toplu olarak güncellenmesi mümkün müdür?

 Toplu Dolaylı Vekâlet Güncellemesi “Vekâlet Güncelleme / Süre Uzatımı / İptal”sekmesinden yapılabilmekte olup detaylı bilgiye program içinde yer alan kılavuzlardan erişilebilmektedir.