Arnavutluk

20 Ekim 2021

Türkiye ile Arnavutluk arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 22 Aralık 2006 tarihinde Tirana’da imzalanmıştır. Anlaşmanın Onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 12 Mart 2008 tarih ve 26814 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Anılan Anlaşma 1 Mayıs 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
 
Anlaşma Kapsamı

 • Mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması
 • Hayvan ve bitki sağlığı önlemleri
 • Fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları
 • Menşe kuralları       
 • Vergilendirme         
 • Damping      
 • Korunma önlemleri
 • Ödemeler     


Anlaşma Kapsamı Önemli Düzenlemeler

 • Arnavutluk menşeli sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergileri STA’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte kaldırılmıştır.
 • Türkiye menşeli sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergileri 1 Ocak 2013 tarihinde tamamen sıfırlanmıştır.
 • Türkiye, belirli sayıda Arnavutluk menşeli tarım ürünü için tarife kotaları kapsamında veya sınırsız mahiyette tarife muafiyeti tanımıştır.
 • Arnavutluk, belirli sayıda Türkiye menşeli tarım ürünü için tarife kotaları kapsamında veya sınırsız mahiyette tarife muafiyeti tanımıştır.
 • Taviz değişimine konu olan tarım ürünleri listesine ulaşmak için  tıklayınız.Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.