EFTA

04 Haziran 2020

EFTA-Türkiye Serbest Ticaret ve İşbirliği Anlaşması 10 Aralık 1991’de Cenevre’de imzalanmıştır.  Anlaşma’nın onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 18 Nisan 1992 tarih ve 21203 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Karşılıklılık esasına göre, İsviçre ve Lihtenştayn ile 1 Nisan 1992, Norveç ile 1 Nisan 1992 ve İzlanda ile 1 Eylül 1992 tarihlerinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması’nın yerini alacak olan revize STA 25 Haziran 2018 tarihinde İzlanda’da imzalanmıştır.

Revize STA’nın, ülkemiz ve en az bir EFTA ülkesinin Anlaşmaya ilişkin iç onay süreçlerini tamamlandığına yönelik bildirimi yapmalarını takip eden 2 aylık sürenin sonunda yürürlüğe girmesi mümkün olacaktır. Ülkemizdeki onay işlemleri devam etmektedir.

Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması'na dair ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye-EFTA Serbest Ticaret Anlaşması revizyon sürecine dair ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Avrupa Serbest Ticaret Birliği internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.