Şili

15 Ocak 2019

Devlet Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN ile Şili Dışişleri Bakanı Sayın Mariano FERNANDEZ tarafından 14 Temmuz 2009 tarihinde Santiago'da imzalan Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın onaylanması  Bakanlar Kurulu'nca 14/12/2010 tarihinde kararlaştırılmış olup, söz konusu Karar 31.12.2010 tarihli ve 27802 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.  Anılan Anlaşma 1 Mart 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye-Şili Serbest Ticaret Anlaşması'na dair ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İspanyolca nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Şili Uluslararası Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.