Gürcistan

05 Ekim 2023

Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 21 Kasım 2007 tarihinde Tiflis’te imzalanmış olup,  Bakanlar Kurulunca onaylanarak 24 Eylül 2008 tarihli ve 27007 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Söz konusu Anlaşma 1 Kasım 2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma Kapsamı

 • Temel Vergiler
 • İthalattaki Gümrük Vergileri, Eş Etkili Vergiler ve Mali Nitelikli İthalat Vergileri
 • Miktar Kısıtlamaları ve Eş Etkili Önlemler
 • Hayvan ve Bitki Sağlığı Önlemleri
 • Ticarette Teknik Engeller
 • Menşe Kuralları
 • Genel Hükümler (İç Vergilendirme, Diğer Anlaşmalarla Düzenlenen Ticaret İlişkileri, Yapısal Uyum, Damping, Korunma Önlemleri, Menşe Kuralları, vs.)
 • Fikri Mülkiyet Hakları
 • Rekabet
 • Devlet Tekelleri

 
Sanayi ve Tarım Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi

 • Sanayi ürünleri bakımından gümrük vergileri ile eş etkili vergiler karşılıklı olarak 1 Kasım 2008 itibariyle sıfırlamıştır.
 • Ülkemizden Gürcistan’a ihraç edilen tarım ürünlerde gümrük vergileri ve eş etkili vergiler bazı ürünler hariç tutulmak kaydıyla, 1 Kasım 2008 itibariyle kaldırılmıştır.
 • Ülkemizin Gürcistan’dan yaptığı ithalatta ise gümrük vergileri 1 Kasım 2008 tarihinden itibaren bazı ürünler hariç olmak üzere kaldırılmıştır. Belirli ürünlerde ise tarife kontenjanı sağlanmıştır.  (Tarafların hariç tarım ürünleri listeleri ile tarife kontenjanından yararlanacak olan Gürcü menşeli tarım ürünleri listesine ulaşmak için tıklayınız.)

STA kapsamındaki tavizlerden faydalınabilmesi için STA eki Menşe Protokolü II’de yer alan kuralların karşılanması gerekmektedir. Söz konusu Protokol’ün, Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyonu'na atıf yapması ve AB ile çapraz kümülasyona olanak sağlamasına yönelik 1/2016 sayılı Ortak Komite Kararı, 28 Ekim 2016 tarihinde imzalanmıştır. Bahse konu Karar 29 Nisan 2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

1/2016 sayılı Ortak Komite Kararına ulaşmak için tıklayınız

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

Gürcistan Maliye Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız