Filistin

28 Eylül 2023

20 Temmuz 2004 tarihinde İstanbul’da imzalanan Türkiye-Filistin Serbest Ticaret Anlaşması’nın onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 18 Nisan 2005 tarih ve 25790 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anlaşma, 1 Haziran 2005 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma Kapsamı

 • Mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması
 • Sağlık ve bitki sağlığı önlemleri
 • Fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları
 • Menşe kuralları
 • İç vergilendirme
 • Anti-damping
 • Korunma önlemleri
 • Ödemeler dengesi önlemleri
 • Devlet yardımları
 • Kamu ihaleleri
 • Ekonomik işbirliği ve teknik yardım


Sanayi Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi

 • Ülkemiz ile Filistin arasında, sanayi ürünleri için Anlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte taraflar arasındaki ticarette gümrük vergileri ve eş etkili vergiler karşılıklı tamamen kaldırılmıştır.

 
Tarım Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi

 • Türkiye, yalnızca Filistin menşeli hurma ürünü için tarife kotası kapsamında tarife muafiyeti tanımıştır. (Türkiye’nin taviz listesi 1/2011 sayılı OKK’da yer almakta olup, ulaşmak için tıklayınız).
 • 9 Ocak 2020 tarihinde imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Ulusal Yönetimi Adına Filistin Kurtuluş Örgütü Arasında Geçici Serbest Ticaret Anlaşması ile Kurulan Ortak Komite’nin; Temel Tarım Ürünleri ve İşlenmiş Tarım Ürünleri ile Balıkçılık Ürünlerinde Taviz Değişimine Dair Protokol I’e Ait Tablo I’in Tadili Hakkında 1/2020 Sayılı Karar ile Hurma kotası 3.000 tona çıkartılmıştır. (Karara ulaşmak için tıklayınız).
   


Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.