Bosna Hersek

18 Eylül 2019

3 Temmuz 2002 tarihinde imzalanan Türkiye ile Bosna ve Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 5 Mayıs 2003 tarih ve 25099 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Anlaşma 24 Ağustos 2010 tarih ve 27682 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile; Anlaşmanın ekini teşkil eden Menşe Protokolü ise 2 Aralık 2011 tarih ve 28130 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile tadil edilmiştir.

Türkiye – Bosna ve Hersek Serbest Ticaret  Anlaşması’na dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Bosna ve Hersek Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.