Sırbistan

14 Ocak 2019

Türkiye ile Sırbistan arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması, 1 Haziran 2009 tarihinde İstanbul’da imzalanmıştır. Anlaşmanın Onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı 3 Temmuz 2010 tarih ve 27630 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Anılan Anlaşma 1 Eylül 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Türkiye-Sırbistan STA’sının kapsamına hizmet ticaretinin dâhil edilmesi ve tarım tavizlerinin geliştirilmesine yönelik olarak 19 Ekim 2016 tarihinde başlatılan müzakereler 3-6 Ekim 2017 tarihlerinde Belgrad’da gerçekleştirilen nihai toplantıda tamamlanmıştır. Anlaşmanın kapsamını genişleten Protokoller 30 Ocak 2018 tarihinde Ankara’da imzalanmış olup, tarafların iç onay süreçlerinin tamamlanmasıyla birlikte yürürlüğe girecektir.

Türkiye-Sırbistan Serbest Ticaret Anlaşması'na dair ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe, Sırpça ve İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

 

Sırbistan Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.