Singapur

11 Mayıs 2022

14 Kasım 2015 tarihinde imzalanan Türkiye ile Singapur arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması 15 Ağustos 2017 tarihli ve 30155 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma Kapsamı

  • Mal ticareti, menşe kuralları, ticaret politikası önlemleri, sağlık ve bitki sağlığı önlemleri, ticarette teknik engeller, gümrük ve ticaretin kolaylaştırılması fasıllarının yanı sıra, hizmet ticareti, telekomünikasyon, elektronik ticaret, finansal hizmetler, gerçek kişilerin geçici dolaşımı, yatırım, kamu alımları, rekabet ve ilgili hususlar, fikri mülkiyet, şeffaflık ve anlaşmazlıkların halli mekanizması olmak üzere 18 fasıldan oluşmaktadır.
  • Singapur’un gümrük vergileri Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi itibariyle sıfırlanmıştır. Ülkemizce gümrük vergilerinin yaklaşık %80’i yürürlüğe giriş tarihinde sıfırlanmıştır. Gümrük vergileri indirim takvimi dahilinde sıfırlanacak ürünler ile taviz kapsamı dışında bırakılmış ürünlere EK 2-A’da yer verilmiştir. Söz konusu ürünlerin yaklaşık % 15’i, menşe kurallarını karşılayabilen ürünler bakımından “3”, “5”, “7” ve “10” yıllık indirim takvimleri dahilinde sıfırlanacaktır. Anlaşma kapsamında ülkemizce çoğu tarım ürünü olmak kaydıyla 842 adet ürün (tarife satırlarının % 5’i) kapsam dışı bırakılmıştır.
  • Hizmetler faslı ile hizmet sunumunun tabi olacağı kurallar düzenlenmekte, hizmetlerin ve hizmet sağlayıcıların pazara giriş koşullarına ve piyasada tabi olacakları muameleye dair hükümler yer almaktadır. 
  • Yatırımlar faslı ile yatırımcılara ve yatırımlarına uygulanacak muamele belirlenmekte, yalnızca sermaye değil, aynı zamanda teknoloji, yönetim becerisi, uluslararası pazarlara giriş şansını da getiren uluslararası doğrudan yatırımlar teşvik edilmekte ve korunmaktadır. 
  • STA’da kamu alımları alanında detaylı düzenleme yapılmıştır.

 
Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Singapur Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Bakanlığı (MTI) internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.