Mısır

28 Eylül 2023

27 Aralık 2005 tarihinde Kahire’de imzalanmış olan Türkiye-Mısır Serbest Ticaret Anlaşması’nın onaylandığına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı, 30 Ocak 2007 tarih ve 26419 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Anlaşma, 1 Mart 2007 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma Kapsamı

 • Mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması
 • Hayvan ve bitki sağlığı önlemleri
 • Hizmetler
 • Doğrudan yabancı yatırımlar
 • İç vergilendirme
 • Kamu alımları
 • Devlet Yardımları
 • Fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları
 • Menşe kuralları
 • Ödemeler dengesi önlemleri
 • Anti-damping ve korunma önlemleri

 
Sanayi Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi

 • Türkiye, Mısır menşeli sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergilerini STA’nın yürürlüğe girmesi ile birlikte kaldırmıştır.
 • Mısır ise, Türkiye menşeli sanayi ürünleri için uygulanan gümrük vergilerini Protokol I’de yer alan takvimler çerçevesinde sıfırlayacaktır. Protokol I’e göre Mısır, Liste 1 kapsamı ürünleri
 • 1 Ocak 2008, Liste 2 kapsamı ürünleri 1 Ocak 2014, Liste 3 kapsamı ürünleri 1 Ocak 2017 ve Liste 4 kapsamı ürünleri de 1 Ocak 2020 tarihine kadar kademeli olarak serbestleştirmiş olacaktır.


Tarım Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi

 • Taraflar, belirli sayıda tarım ürününde karşılıklı olarak tarife kotaları kapsamında veya sınırsız gümrük vergisi indirimi ve/veya muafiyeti şeklinde taviz tanımışlardır. (Taviz değişimine konu olan tarım ürünleri listelerine ulaşmak için tıklayınız).


Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Mısır Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.