Morityus

02 Ekim 2023

9 Eylül 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti arasında bir Serbest Ticaret Anlaşması, 24 Ocak 2013 tarih ve 28538 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak   1 Haziran 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Anlaşma Kapsamı

 • Gümrük vergileri, miktar kısıtlamaları ve eş etkili vergi ve önlemlerin kaldırılması
 • Tarım ürünlerinde taviz değişimi
 • Sağlık ve bitki sağlığı önlemleri
 • Ticarette teknik engeller
 • Fikri, sınai ve ticari mülkiyet hakları
 • Menşe kuralları
 • Dâhili vergilendirme
 • Damping
 • Korunma önlemleri
 • Ödemeler dengesi önlemleri


Sanayi Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi

 • Türkiye tarafından, STA’nın Ek III’ünde belirtilen bazı konfeksiyon ve ayakkabı ürünleri hariç olmak üzere Morityus menşeli sanayi mallarının ülkemize ithalatında uygulanan gümrük vergileri Anlaşma’nın yürürlüğe girişi ile birlikte kaldırılmıştır. Söz konusu konfeksiyon ve ayakkabı ürünlerine Türkiye’nin uyguladığı gümrük vergileri ise Anlaşmanın yürürlüğe girmesinden itibaren 4 yıl içinde aşamalı olarak sıfırlanacaktır.
 • Morityus tarafından, 6’lı tarife pozisyonu bazında, Türkiye menşeli 1.182 sanayi ürününe ithalatta uygulanan gümrük vergileri STA’nın yürürlüğe girmesiyle sıfırlanmış olup, 2.101 üründe 1 Ocak 2017 tarihinde, 945 üründe ise 1 Ocak 2022 tarihinde kaldırılracaktır. Bu suretle, indirim takvimleri sonunda sanayi ürünlerinde Türkiye pazarı Morityus’a tamamen; Morityus pazarının ise %98’i ülkemize açılacaktır.


Tarım Ürünleri Gümrük Vergisi Düzenlemesi

 • Ülkemizin tarım ürünlerindeki hassasiyeti göz önünde tutularak, Türkiye tarafından, belirli sayıda Morityus menşeli tarım ürünü için belirli kotalar kapsamında gümrük vergisi indirimi yapılacaktır.
 • Morityus tarafından, 6’lı tarife pozisyonu bazında, Türkiye menşeli 392 ürünün Morityus’a ithalatında uygulanan gümrük vergileri Anlaşma’nın yürürlüğe girdiği tarihte sıfırlanmış olup, 145 üründe 1 Ocak 2017 tarihinde, 94 üründe ise 1 Ocak 2022 tarihinde kaldırılacaktır. Bu itibarla, Morityus tarafınca tarım ürünlerinde tarife satırı bazında ülkemize sağlanan liberalizasyon oranı indirim takvimleri sonunda %87 olacaktır.


Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Morityus Dışişleri, Bölgesel Bütünleşme ve Uluslararası Ticaret Bakanlığı internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız