Güney Kore

21 Ekim 2021

Ülkemizle Güney Kore arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında mal ticaretinin kademeli olarak serbestleştirilmesine ilişkin “Çerçeve Anlaşma” ve  “Mal Ticareti Anlaşması” 1 Mayıs 2013 tarihinde “Hizmet Ticareti Anlaşması” ve “Yatırım Anlaşması” ise 1 Ağustos 2018 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.   
 
Anlaşma Kapsamı

 • Mal ticaretinde tarife ve tarife dışı engellerin kaldırılması
 • Menşe kuralları
 • Gümrük ve ticaretin kolaylaştırılması
 • Ticarette teknik engeller
 • Ticaret politikası önlemleri
 • Anlaşmazlıkların halli
 • Hizmet ticareti ve yatırım
 • Fikri mülkiyet hakları
 • Rekabet
 • Şeffaflık
 • Ticaret ve sürdürülebilir kalkınma
 • Kurumsal hükümler


Gümrük Vergisi Düzenlemeleri

 • Taraflar karşılıklı olarak tüm tarife satırlarının %90’ını 1 Ocak 2023 tarihine kadar sıfırlamayı taahhüt etmişlerdir. Taraflar, tüm sanayi ürünlerinde azami yedi yılın sonunda; tarım ürünlerinde, hassasiyet arz edenler hariç olmak üzere, azami on yılın sonunda gümrük vergilerini sıfırlamayı taahhüt etmektedir.
 • Anlaşmanın yürürlüğe girişiyle ülkemiz tarife satırlarının %65’inde, Kore tarafı %80’inde gümrük vergilerini sıfırlamıştır.
 • Ülkemizden Güney Kore’ye ihracata konu ürünlerin Anlaşma kapsamında tabi tutulacağı gümrük vergisi düzenlemelerine “Kore Listesi”nde; Güney Kore’den ülkemize ithalata konu ürünlerin Anlaşma kapsamında tabi tutulacağı gümrük vergisi düzenlemelerine “Türkiye Listesi”nde yer verilmektedir.


Hizmet ve Yatırım Düzenlemeleri

 • “Hizmet Ticareti Anlaşması” Hizmet Ticareti, Elektronik Ticaret ve Nihai Hükümler başlıklı üç fasıl ile Gerçek Kişilerin Hizmet Sunumu Amaçlı Geçici Dolaşımı, Telekomünikasyon Hizmetleri, Mali Hizmetler ile Tarafların taahhüt listelerine ilişkin olmak üzere dört adet ekten oluşmaktadır.
 • “Yatırım Anlaşması” ile iki ülke arasındaki yatırım ortamının daha da iyileştirilmesi amacıyla karşılıklı pazara giriş imkânlarının geliştirilmesini öngören hukuki altyapı oluşturulmuştur.İlgili listelere ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin Türkçe nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Anlaşma metni ve eklerinin İngilizce nüshalarına ulaşmak için tıklayınız

Anlaşma metni ve eklerinin Korece nüshalarına ulaşmak için tıklayınız.

Güney Kore Ticaret, Sanayi ve Enerji Bakanlığı’nın internet sayfasına ulaşmak için tıklayınız.