2000

02 Aralık 2019
Konu Sayı No      Tarihi  
Gümrük Müşavirleri ve Gümrük Müşavir Yardımcılarının Tedbir Mahiyetinde İzin Belgelerinin Alınması (2019/6 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır) 57 05.12.2000 Detay
NATO İşlemleri (2016/11 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır) 55 30.10.2000 Detay
GSM Açma ve İşletme (2018/13 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır) 46 28.07.2000 Detay
Antrepolarda Eşya Sayımı 45 24.07.2000 Detay
Geçici Depolama Yerleri ve Antrepolarda Bulunan Eşyaya Haciz Tatbiki 42 29.05.2000 Detay
Stajyerler, Gümrük Müşavir Yardımcıları ve Gümrük Müşavirlerinin Kayıt ve Bildirimleri 35 24.04.2000 Detay
5/2/2000 Tarihinden Önce Çıkarılan Tüm Genelge ve Tasarruflu Yazıların Yürürlükten Kaldırılması 33 20.04.2000 Detay
Yurtdışına Gönderilen Kurye Kaplarında Yer Alması Gerekli Hususlar ve Kurye Kaplarına Uygulanan Esaslar 21 28.02.2000 Detay
Data Kartlarının Otomobil İthalatında Aranıp Aranmamasına İlişkin 17 14.02.2000 Detay
Gümrük Vergileri Tahakkuku İzleme Defteri 10 07.02.2000 Detay