2011

27 Ağustos 2021
Konu Sayı No Tarihi  
2012 yılı Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2012 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 51 30.12.2011 Detay
2012 yılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2012 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 50 30.12.2011 Detay
İhracatta Kıymet Araştırması - MÜLGA (2016/14 sayılı Genelge ile yürürlükten kalktı) 49 20.12.2011 Detay
Gümrük Kıymeti ve Katma Değer Vergisi 48 15.12.2011 Detay
Antrepodaki Eşyanın İncelenmesi ve Eşyadan Numune Alınması 47 15.12.2011 Detay
Komple Tesis veya Set Halindeki Eşyanın Partiler Halinde İthali 46 11.10.2011 Detay
Müeyyideli Kapalı Dahilde İşleme İzin Belgeleri’nde 4051 Rejim Kodu İle Beyanname Tescili 45 28.09.2011 Detay
Dahilde İşleme Rejimi-Muhtelif Konular 44 26.08.2011 Detay
İthaline İzin Verilmeyen Eşyanın Serbest Bölgelere Transiti 43 26.08.2011 Detay
Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvurusu Rehberi 42 25.08.2011 Detay
EK-Onaylanmış Kişi Statü Belgesi Başvuru Rehberi 42 25.08.2011

Detay

Aynı Gümrüğün Denetimindeki Bir Yerden Başka Bir Yere Eşya Sevki - MÜLGA (2013/5 sayılı Genelge ile kalktı) 41 25.08.2011 Detay
Set Halindeki Eşya 40 23.08.2011 Detay
Posta-Yolcu İşlemleri 39 06.07.2011 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi - MÜLGA (2012/33 sayılı Genelge ile kalktı) 38 04.07.2011 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2011 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 37 04.07.2011 Detay
Kağıtsız Beyanname Sisteminde Transit Rejimi 36 04.07.2011 Detay
Konsolosluk Onayı - MÜLGA (2012/2 sayılı Genelge ile kalktı) 35 06.06.2011 Detay
2009/58 sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması 34 26.05.2011 Detay
Gümrük Beyannamesinin 31 Nolu Kutusu 33 25.05.2011 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi - MÜLGA (2012/33 sayılı Genelge ile kalktı) 32 13.05.2011 Detay
Taşıma Araçlarının Geçici İthalatı 31 05.05.2011 Detay
2010/20 sayılı Genelge'nin 4 üncü Maddesi - MÜLGA (2012/4 sayılı Genelge ile kalktı) 30 05.05.2011 Detay
Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti - MÜLGA (2012/39 sayılı Genelge ile kalktı) 29 03.05.2011 Detay
Canlı hayvan ithalatı 28 03.05.2011 Detay
2010/20 sayılı Genelge'nin 4 üncü Maddesi - MÜLGA (2011/30 sayılı Genelge ile kalktı) 27 27.04.2011 Detay
ATA Karnesi (2021/21 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır) 26 27.04.2011 Detay
2010/20 sayılı Genelge'nin 4 üncü Maddesi - MÜLGA (2011/27 sayılı Genelge ile kalktı) 25 26.04.2011 Detay
DİR İkincil işlem görmüş ürün - MÜLGA (2011/44 sayılı Genelge ile kalktı) 24 22.04.2011 Detay
Posta-Yolcu İşlemleri - MÜLGA (2011/39 sayılı Genelge ile kalktı) 23 19.04.2011 Detay
Gemi Kumanya Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı - MÜLGA (2013/8 sayılı Genelge ile kalktı) 22 05.04.2011 Detay
85.23 Tarife Pozisyonu 21 05.04.2011 Detay
DİİB/Dİİ'de Müeyyide Takibatı-MÜLGA (2017/12 sayılı Genelge ile kalktı) 20 28.03.2011 Detay
Yurtdışına Gönderilecek İnsani Yardım Malzemeleri 19 28.03.2011 Detay
Özel İskeleler 18 28.03.2011 Detay
Radyoaktif kirliliğe karşı alınacak önlemler 17 21.03.2011 Detay
K.K.D.F. 16 18.03.2011 Detay
2011/3 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması - MÜLGA (2011/3 sayılı Genelge yürürlükten kalktığı için hükmü kalmamıştır) 15 11.03.2011 Detay
Gümrük İdarelerinde İş Takibi - "Gümrükte İş Takibi-Vekalet" başlıklı bölümün üçüncü paragrafı 2017/15 sayılı Genelge ile değiştirilmiştir.) 14 08.03.2011 Detay
A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe Belgelerine İlişkin Yapılacak İşlemler-(Mülga AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün "A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe İspat Belgelerine İlişkin Yapılacak İşlemler" konulu 2014/1 sayılı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 13 07.03.2011 Detay
Havayolu İle Gelen Eşya - MÜLGA (Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2011/13 sayılı Genelgesi ile kalktı) 12 07.03.2011 Detay
Kabahatler Kanunu-Para Cezaları - MÜLGA (2013/38 sayılı Genelge ile kalktı) 11 24.02.2011 Detay
Dış seferde Dahili Kabotaj Eşyası Taşınması - MÜLGA (2013/36 sayılı Genelge ile kalktı) 10 14.02.2011 Detay
Batan Gemiler ve Sökülecek Gemilerin İthalatı 9 14.02.2011 Detay
DİR Kapsamındaki Müeyyide Takibatlarında 6183'e Göre Yapılacak İşlemler 8 09.02.2011 Detay
Yabancı Bayraklı Gemilere Bakım-Onarım Kapsamında Eşya Teslimi - MÜLGA (2013/32 sayılı Genelge ile kalktı) 7 03.02.2011 Detay
2010/20 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin - MÜLGA (2012/4 sayılı Genelge ile kalktı) 6 25.01.2011 Detay
K.K.D.F - MÜLGA (2011/16 sayılı Genelge ile kalktı) 5 24.01.2011 Detay
Mısır Çerezi 4 24.01.2011 Detay
İhtisas Gümrüğü - MÜLGA (2013/52 sayılı Genelge ile Kalktı) 3 21.01.2011 Detay
Damga Vergisi 2 14.01.2011 Detay
DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme - MÜLGA (2012/31 sayılı Genelge ile kalktı) 1 07.01.2011 Detay