2013

09 Eylül 2021
Konu   Sayı No      Tarihi  
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2014 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 58 31.12.2013 Detay
EK- Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2014 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 58 31.12.2013 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2014 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 57 31.12.2013 Detay
EK- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2014 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 57 31.12.2013 Detay
Demiryolu İle Yurda Gelen Boş Vagonların Geçici İthalat İşlemleri 56 24.12.2013 Detay
Dahilde İşleme İzni Sözlü Beyan 55 24.12.2013 Detay
Deniz ve Havalimanlarında Aktarma İşlemleri (2015/20 ve 2017/21 sayılı Genelge ile değişti) 54 24.12.2013 Detay
Antrepolarda Teminat İşlemi 53 24.12.2013 Detay
İhtisas Gümrüğü 52 23.12.2013 Detay
İzopropil Alkolün Sınıflandırılması Hk. 51 05.12.2013 Detay
Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması 50 05.12.2013 Detay
Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması 49 04.12.2013 Detay
Diplomatik Muafiyetler MÜLGA ( 2015/10 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 48 27.11.2013 Detay
Bazı Eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetvelinde Sınıflandırılması 47 20.11.2013 Detay
Dahilde İşleme İzinlerinde Ayniyet Tespiti- MÜLGA (2017/17 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 46 05.11.2013 Detay
KKDF - Takas İşlemleri (2013/21 sayılı Genelgede değişiklik yapılmıştır) 45 03.10.2013 Detay
DİR Kapsamında Yıpranmış veya Yırtılmış Etiketlere İlişkin Yapılacak İşlemler 44 03.10.2013 Detay
Dahilde İşleme İzni Kapsamında Etiket İthali 43 06.09.2013 Detay
6455 Sayılı Kanun - 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun Mülga Kabahat Fiillerine İlişkin Maddeleri 42 21.08.2013 Detay
6455 Sayılı Kanun - Gümrük Vergileri Alacağına Bağlı İdari Para Cezalarının Zamanaşımı 41 21.08.2013 Detay
2002-41 ve 2005-19 sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması 40 20.08.2013 Detay
6455 Sayılı Kanunun Uygulanması 39 16.08.2013 Detay
İdari Yaptırımlar - (2014/28 ve 2015/2 Sayılı Genelgeler ile değişti) 38 16.08.2013 Detay
Sağlık Kurulu Raporları ve Adli Sicil Kayıtları Hk 37 06.08.2013 Detay
İhrakiye-Kumanya Teslimleri 36 06.08.2013 Detay
İhracatta Fatura Kullanımı 35 06.08.2013 Detay
Çok Sayıda Kalemden Oluşan Eşyanın İhracatında Gümrük Beyanı 34 06.08.2013 Detay
Geri Gelen Eşya 33 02.08.2013 Detay
Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler 32 02.08.2013 Detay
İhracatta Beyan 31 02.08.2013 Detay
İhracat Beyannamelerinin Kapatılması 30 02.08.2013 Detay
İhracatta Laboratuvar Tahlili Aranmaması 29 02.08.2013 Detay
Deniz ve Hava Taşıtlarına İhracat Teslimleri - (2014/25 Sayılı Genelge ile kısmen değişti) - MÜLGA (2021/22 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 28 24.07.2013 Detay
Gemi Kaynaklı Atıklar 27 24.07.2013 Detay
2009/4 Sayılı Genelgenin 3 üncü Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması 26 23.07.2013 Detay
Yürürlükten Kaldırılan Genelgeler 25 19.07.2013 Detay
2000/4 ve 2008/27 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması 24 16.07.2013 Detay
Gümrük Kanunu 235/5 ve 236/5'in Uygulanması 23 16.07.2013 Detay
DİR kapsamında ihraç edildikten sonra geri gelen eşya 22 05.07.2013 Detay
KKDF-Takas İşlemleri (2013/45 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır.) 21 28.06.2013 Detay
DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme - MÜLGA (2016/08 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır) 20 14.06.2013 Detay
Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulaması(2013/49 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır.) (2018/12 Sayılı Genelge ile kısmen değişiklik yapılmıştır.) 19 12.06.2013 Detay
2000/25, 2000/50 ve 2001/8 sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılıp 2009/67 ve 2010/42 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması 18 06.06.2013 Detay
2009/78 sayılı Genelgenin Yürürlükten kaldırılması 17 03.06.2013 Detay
2000/47 ve 2001/24 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması 16 13.05.2013 Detay
Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın Aynıyet Tespiti (2018/5 Sayılı Genelge ile kısmen değişiklik yapılmıştır.) 15 08.05.2013 Detay
Üç Yıldan Az Süredir Faaliyette Bulunan Firmaların Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Başvuruları (2014-6 sayılı genelge ile kaldırıldı) 15 10.09.2013 Detay
2000/37 ve 2001/7 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması 14 07.05.2013 Detay
2009/101 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması 13 07.05.2013 Detay
Antika Araç İthali 12 07.05.2013 Detay
Kendinden Hareketli Pulverizatör 11 30.04.2013 Detay
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Güvenilirlik Koşulu Genelgesi (2014-6 sayılı gelge ile kaldırıldı) 11 28.06.2013 Detay
Gümrük müşavirliği firmalarının yeniden yapılandırılması 10 22.04.2013 Detay
Götürü Teminat Genelgesi (2014-16 sayılı genelge ile kaldırıldı)
 
10 18.06.2013 Detay
2000/51, 2002/21 ve 2009/27 sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması 9 22.04.2013 Detay
Gemi Kumanya Gümrüksüz Satış Mağazalarından Eşya Satışı MÜLGA (2018/13 sayılı Genelge ile kalktı) 8 27.03.2013 Detay
Özet Beyan İptalleri 7 25.02.2013 Detay
KKDF 6 13.02.2013 Detay
Antrepoya Eşya Alınması ve Aynı Gümrük İdaresi Denetiminde Eşya Sevki -  (2017/19 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır.) (2018/11 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır.) 5 07.02.2013 Detay
Taşıma Depolama Esnasında Hasar Gören Taşıtlar İçin Elleçlemenin Kapsamı 4 16.01.2013 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2013 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 3 16.01.2013 Detay
EK- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi  - MÜLGA (2013 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 3 16.01.2013 Detay
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2013 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 2 16.01.2013 Detay
EK- Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2013 yılı için öngörüldüğünden yürürlükten kalktı) 2 16.01.2013 Detay
Gümrük Kanunu'nun 242 nci Maddesi 1 15.01.2013 Detay