2020

21 Mart 2024
(2020 yılı Genelgeleri) Sayı No Tarihi  

Sağlık Bakanlığı-Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu-Kontrol Belgesi

01

16.01.2020

Detay

Türkiye Noterler Birliği-İlişik Kesme Belgesi 02 29.01.2020 Detay
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar 03 13.03.2020 Detay
Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname 04 12.03.2020 Detay
TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Tıbbi Cihaz Koruyucu Donanım Ön İzin Belgesi 05 20.03.2020 Detay
Yıllık Faaliyet Raporu Kapsamında Tespit Edilen Aykırılıkların Bildirilmesi 06 26.03.2020 Detay
Elektronik Sigara ve Benzeri Eşyanın Yolcu Beraberi Girişi ve Transiti 07 31.03.2020 Detay
TPS-Sağlık Bakanlığı- TİTCK-Uyuşturucu ve Psikotrop Madde İhtiva Etmediğine Dair Yazı-Ön İzin Belgesi 08 31.03.2020 Detay
TPS-Sağlık Bakanlığı-TİTCK-Tıbbi Tanı Kitleri Uygunluk Yazısı 09 06.04.2020 Detay
İthalatta Yerinde Gümrükleme İşlemleri 10 15.04.2020 Detay
Ek
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar 11 10.06.2020 Detay
TPS-TOBB-İş Makineleri İlişik Kesme Belgesi 12 22.06.2020 Detay
İzinli Alıcı İşlemleri 13 29.06.2020 Detay
2010/10 Sayılı Genelgede Değişikilik- Geçici İthal Edilen Ambalajın İhracı 14 02.07.2020 Detay
TPS- Üretici Belgesi ve Analiz Serifikası 15 03.07.2020 Detay
İkinci El Veya Kullanılmış İş
Makinelerinin İhracatı-İlişik Kesme
Belgesi
16 09.07.2020 Detay
Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Elektronik Başvuru İşlemleri MÜLGA (2021/24 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 17 13.07.2020 Detay
Ek
Yolcu Beraberi Numune, Sergi ve Fuar Eşyası Beyan Formu Kapsamındaki İşlemler 18 16.07.2020 Detay
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar 19 22.07.2020 Detay
Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti 22 13.08.2020 Detay
Statü Değişikliği İşlemleri 23 30.09.2020

Detay

Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat MÜLGA (2023/9 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 24 30.09.2020 Detay
Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı  (2020/28 sayılı Genelge ile 20 nci, 23 üncü ve 24 üncü maddelerinde değişiklik yapılmıştır.) 25 19.10.2020 Detay
2014/17 Sayılı Genelge'de Değişiklik 26 02.11.2020 Detay
Ek
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri 27 30.12.2020 Detay
Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı 28 30.12.2020 Detay