2002

12 Ekim 2021
 
Konu Sayı No     Tarihi  
"Gümrük Kıymeti" Konusunda Müsteşarlığımız Aleyhine Açılan Davalarda Yapılacak Savunmalar(2021/27 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır) 38 09.12.2002 Detay
Teknik Arıza Halinde Yapılacak İşlemler 37 03.12.2002 Detay
Satınalma Komisyonları ve Banka Komisyonlarının Kıymete Dahil Edilip Edilmeyeceği 36 03.12.2002 Detay
Bilgisayarlı Gümrük İdareleri Listesi 31 14.11.2002 Detay
16 Seri No'lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri)'nin 11 ve 15 inci Maddelerinin Uygulanması Hakkında 23 17.07.2002 Detay
K.K.D.F. 22 11.07.2002 Detay
Türk Müteahhitlik Firmalarının Yurt Dışından Getirdikleri Makine ve Teçhizatın Kıymetinin Tespiti 18 06.06.2002 Detay
E ve F Formları Muhteviyatı Diplomatik Kargolara İlişkin Bilgiler 17 28.05.2002 Detay
Yabancıların NATO/SOFA Anlaşması Uyarınca Eşya Getirmeleri (2016/11 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır) 16 27.05.2002 Detay
Dampinge Karşı Vergi 14 24.05.2002 Detay
Garanti Mektuplarının Kabulü Hakkında 10 10.04.2002 Detay
Gümrük Kanununun 76. Maddesi Hakkında 8 13.02.2002 Detay
2000/58 Sayılı Genelge'de Değişiklik 4 05.02.2002 Detay
Royalti ve Lisans Ücretlerine İlişkin 2000/12 Sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılması 2 17.01.2002 Detay