2021

13 Eylül 2023
(2021 yılı Genelgeleri) Sayı No Tarihi  
TPS-Nihai Kullanım Sertifikası ve İthal Şehadetnamesi 01 06.01.2021 Detay
TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-KDV İstisna Belgesi 02 07.01.2021 Detay
TPS-Emniyet Genel Müdürlüğü-İlişik Kesme Belgesi 03  07.01.2021 Detay
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması
04 19.01.2021 Detay
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler  
(2021/10 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
05 04.02.2021 Detay
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar 06 03.03.2021 Detay
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Laboratuvarlarının
Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması
07 03.03.2021 Detay
Kolay İhracat Noktaları  08 10.03.2021 Detay
Türkiye Gümrük Bölgesi'ne Herhangi Bir Beyan Vermeden Giren Taşıtlar 09 16.03.2021 Detay
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk. (2021/18 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır.) (2021/29 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır.) (2023/7 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır.) 10 25.03.2021 Detay
TPS-Taahhütname 11 24.03.2021 Detay
Suriye İle Ticarette Verilecek Gümrük Hizmetleri (2023/11 sayılı Genelge ile 10 uncu maddesi değiştirilmiştir.)
Başvuru Formu Örneği
12 25.03.2021
Detay
 
Kıymet Kriterli Gözetim Uygulaması 13 31.03.2021 Detay
2010/41 Sayılı Genelgede Değişiklik 14 20.04.2021 Detay
TPS-Borsa İstanbul Uygunluk Yazısı (Kıymetli Madenler) 15 10.05.2021 Detay
Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Genelgesi 16  26.05.2021 Detay
Ekler
E-ATA/TR Programı ve Uygulamasına İlişkin Esaslar 17 10.06.2021 Detay
Ekler
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali konulu (2021/10 Sayılı)
Genelgede değişiklik
18  09.07.2021 Detay
2014/17 Sayılı Genelge'de Değişiklik - GTİP İlavesi 19 12.07.2021 Detay
Ek
Eksik Belgeyle Beyan Uygulamasında Gümrük Kanunu'nun 234 üncü Maddesi Uyarınca Tesis Edilecek İşlemler 20 13.08.2021 Detay
Ata Karnesi Kapsamındaki Eşyanın Yeniden İhracı 21 24.08.2021 Detay
Deniz ve hava taşıtlarına ihracat hükmünde kumanya ve ihrakiye teslimleri. (2021/32 sayılı Genelge ile  değişiklik yapılmıştır.) 22 06.09.2021 Detay
İşlenmiş Kıymetli Maden İhracatında Ayar Raporu 23 17.09.2021 Detay
YYS Elektronik Başvuru İşlemleri 24 23.09.2021 Detay
Ek
Kılavuz
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması 25 28.09.2021 Detay
2017/17 Sayılı Genelgede Değişiklik 26 06.10.2021 Detay
Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri 27 06.10.2021 Detay
Ek1
Ek2
İzinli Gönderici Sınır Gümrük İşlemleri 28 25.10.2021 Detay
Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk. 29  05.11.2021 Detay
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılması 30 13.11.2021 Detay
Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri (2022/12 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 31 15.11.2021 Detay
2021/22 Sayılı Genelgede Değişiklik 32 20.12.2021 Detay
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri  33 21.12.2021 Detay
2012/14 Sayılı Genelge'nin Yürürlükten Kaldırılması Hk 34 15.12.2021 Detay
Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri 35 22.12.2021 Detay