2012

04 Nisan 2022
Konu Sayı No Tarihi  
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2013/3 sayılı Genelge ile kalktı) 41 28.12.2012 Detay
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2013/2 sayılı Genelge ile kalktı) 40 28.12.2012 Detay
Bedelsiz İthalatta Gümrük Kıymeti 39 26.12.2012 Detay
Şahit Numune Saklama Süresi 38 25.12.2012 Detay
Gümrük Laboratuvarları 37 14.12.2012 Detay
Kabahatler Kanunu-Para Cezaları 36 29.11.2012 Detay
Meri İthalat Tebliğlerinin Gümrük İşlemleri İtibariyle Uygulanması (2015/23 sayılı Genelge ile değişti) 35 20.11.2012 Detay
YGM Asgari Ücret Tarifesi 34 17.10.2012 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi-MÜLGA (2015/16 sayılı Genelge ile ) 33 17.10.2012 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi 33 17.10.2012 Detay
Numune Alma Kılavuzu 32 08.10.2012 Detay
Numune Alma Kılavuzu (2012/32 sayılı Genelge Ekidir) 32 08.10.2012 Detay
DIIB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme - MÜLGA (2013/20 sayılı Genelge ile kalktı) 31 27.09.2012 Detay
İhracatta Kıymet Araştırması (2011/49 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması) 30 26.09.2012 Detay
Gümrük Kıymetinin Belirlenmesi 29 13.08.2012 Detay
2011/13 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılması-(Mülga AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün "A.TR Dolaşım Belgeleri ve Menşe İspat Belgelerine İlişkin Yapılacak İşlemler" konulu 2014/1 sayılı Genelgesi ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 28 06.08.2012 Detay
Dahilde İşleme İzni sözlü beyan - MÜLGA (2013/55 sayılı Genelge ile kalktı) 27 25.07.2012 Detay
Gümrük Yönetmeliği EK-62 26 20.07.2012 Detay
Ek vergi tahakkukları ve cezalar 25 06.07.2012 Detay
Dahilde İşleme İzni Kapsamında Kıymetli Maden ve Taşların İthali 24 03.07.2012 Detay
Dahilde İşleme İzni kapsamı eşayaya Gümrük Kanunu 241/3(h) ve 4(h) maddelerinin uygulanması 23 03.07.2012 Detay
Gümrük Müşavirinin Vefatından Sonra Beyanname Tescili 22 29.06.2012 Detay
Royalti ve Lisans Ücretleri-Gümrük Kıymeti - MÜLGA (2015/6 sayılı Genelge ile kalktı) 21 19.06.2012 Detay
Gümrük Yönetmeliği EK-62 20 12.06.2012 Detay
Ek-1 Tehlikeli Eşya Sınıfları ve Eşya Listesi 20 12.06.2012 Detay
Ek-2 Korunmaları Soğuk Hava Depolarında Olduğu Gibi Özel Tertibat Gerektiren Eşya Listesi 20 12.06.2012 Detay
Buharlı Temizleyiciler-Sınıflandırma 19 08.06.2012 Detay
Yurtdışı Tebligat 18 28.05.2012 Detay
Solvent ve İncelticilerin Sınfılandırması 17 24.05.2012 Detay
LCD Modüllerin Sınıflandırılması 16 18.05.2012 Detay
Transfer Yolcu Uygulaması 15 09.05.2012 Detay
Sigara Transiti (2017/5  sayılı Genelge ile 3. maddesi yürürlükten kaldırılmıştır, 2018/20 sayılı Genelge ile değiştirilmiştir) 14 08.05.2012 Detay
AN9 Tespit İşlemi 13 03.05.2012 Detay
Geçici İthalat Rejiminde Aynıyet Tespiti (2016/2 sayılı Genelge ile değiştirilmiştir.) (17.11.2017 tarihli, 2017/22 Sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 12 18.04.2012 Detay
ATA Karnesi ve Kısmi Muafiyet 11 18.04.2012 Detay
Kullanılmış Ev Eşyası İthali 10 05.04.2012 Detay
Kıymet kriterli gözetim uygulamaları 9 04.04.2012 Detay
1/2012-1 Sayılı ÖTV Sirkülerine İstinaden GTİP tespiti (2016/10 sayılı Genelge ile son paragrafı değiştirilmiştir.) 8 28.03.2012 Detay
Sınıflandırma (Göz Solüsyonu, Yumurta Sarısı Tozu vs.) 7 23.03.2012 Detay
TV, Monitör ve Kameraların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları 6 23.02.2012 Detay
Diplomatik İndirim 5 22.02.2012 Detay
Transit Rejimi İle İlgili İşlemler (2016/1 sayılı ve 2017/9 sayılı Genelge ile değişti)  4 13.02.2012 Detay
Onaylanmış Kişi Statüsü (OKSB işlemleri, mavi hat, götürü teminat) Genelgesi 4 27.03.2012 Detay
Kıymet Kriterli Gözetim Uygulamaları (2016/18 sayılı Genelge ile değişti) MÜLGA (2018/10 sayılı Genelge ile kalktı) 3 07.02.2012 Detay
Özet Beyan Uygulaması - (2015/9 Sayılı Genelge ile kısmen değişti) 
 (2019/25 Sayılı Genelge ile 2 nci maddesi başlığıyla birlikte değiştirilmiştir.
2 24.01.2012 Detay
Deniz ve Hava Taşıtlarında İhracat Teslimleri - MÜLGA (2007/23 Sayılı Genelge yürürlükten kaldırıldığı için hükmü kalmamıştır) 1 23.01.2012 Detay