2014

13 Temmuz 2021
Konu Sayı No Tarihi  
3 Seri No.lu GGT Kapsamında Duraklama ve Konaklama Tesisleri-MÜLGA (2016/4 sayılı Genelge ile) 34 31.12.2014 Detay
Gümrük Kanununun 234 üncü maddesi 33 30.12.2014 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 32 30.12.2014 Detay
EK- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi-MÜLGA (2015/16 sayılı Genelge ile) 32 30.12.2014 Detay
Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 31 30.12.2014 Detay
EK- Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi 31 30.12.2014 Detay
EK- Gümrük Müşavirliği Asgari Ücret Tarifesi Uygulama Esasları 31 30.12.2014 Detay
Antrepolarda Yapılacak İşlemler MÜLGA (2015/14 sayılı Genelge ile yürürlükten kalıdırılmıştır.) 30 30.12.2014 Detay
Liman Ücretleri Hk. MÜLGA (2019/8 sayılı Genelge ile yürürlükten kalıdırılmıştır.) 29 05.12.2014 Detay
2013/38 Sayılı Genelge'de Değişiklik Yapılması Hk. 28 21.11.2014 Detay
2014/19 Sayılı Genelge Hk. 27 21.11.2014 Detay
İdari İtirazların Cevaplandırılması 26 21.11.2014 Detay
2013/28 Sayılı Genelge Hk. 25 19.11.2014 Detay
Alüminyumdan Yaprak ve Şeritler 24 05.11.2014 Detay
Denizyolunda Varış Bildirimi 23 31.10.2014 Detay

Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hk.

22 27.10.2014 Detay

Gümrük Kanunun 235/5 maddesinin uygulanmasında karşılaşılan farklılıklar

21 01.10.2014 Detay
Dahilde İşleme İzin Belgesi Sözlü Beyan 20 17.09.2014 Detay
Ek 1- Gemi Teslim Belgesi 20 17.09.2014 Detay
Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın vergilendirilmesi hk. - (2014/27 Sayılı Genelge ile kısmen değişti) 19 15.08.2014 Detay
Fatura (2016/12 Sayılı Genelge ile değişiklik) 18 18.07.2014 Detay
Deniz ve hava ulaştırmacılığında kullanılan eşya (2016/22 Sayılı Genelge ile değişiklik)
17 18.07.2014 Detay
EK 1- Muaf Havacılık Eşya Listesi (2017/2 Sayılı Genelge ile güncelleme) (2020/26 Sayılı Genelge ile ekleme)  (2021/19 sayılı Genelge ile ekleme) 17 18.07.2014 Detay
Ek Liste
EK 2- Hava Taşıtları ve Motorları Listesi 17 18.07.2014 Detay
EK 3- Muaf Denizcilik Eşya Listesi 17 18.07.2014 Detay
EK 4- Yazı Örneği 17 18.07.2014 Detay
Test ve  Deneme Amacıyla Getirilen Eşyanın Geçici İthalatı 16 18.06.2014 Detay
Götürü Teminat Türleri 16 12.01.2014 Detay
YGM Asgari Ücret Tarifesinde 15 09.05.2014 Detay
Hariçte İşleme Rejiminde Fatura Kullanımı 14 07.05.2014 Detay
Özet Beyan Uygulaması 13 07.04.2014 Detay
Ötv-Teminat 12 02.04.2014 Detay
İstisnai Kıymet Sözleşmelerinde Damga Vergisi 11 02.04.2014 Detay
Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri 10 28.03.2014 Detay
KKDF-Takas 9 24.03.2014 Detay
YGM Rehberi 8 24.03.2014 Detay
EK- YGM Rehberi 8 24.03.2014 Detay
Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı Yoluyla Gelen Eşya 7 24.03.2014 Detay
Düktil Demir ve Kapitoneli Mensucat Sınıflandırma 6 24.03.2014 Detay
Yetkilendirilmiş Yükümlü ve Onaylanmış Kişi Statüsü ile ilgili 2007/1, 2013/11 ve 2013/15 sayılı Genelgelerin yürürlükten kaldırılması hk. 6 17.07.2014 Detay
Akaryakıt Tahliyesinde Boru Hattının Ortak Kullanımı 5 13.03.2014 Detay
Nihai Kullanım 4 13.03.2014 Detay
Sektörel Destekleme Faaliyetleri 3 10.01.2014 Detay
Gümrük Kanunu Md.235/3 2 16.01.2014 Detay
EK- Gümrük Kanunu Md.235/3 2 16.01.2014 Detay
Finansal ve Ticari (Adi) Kiralama Kapsamı Eşyanın Geçici İthalatı (2015/24 sayılı Genelge ile değişti) 1 02.01.2014 Detay


 
Mülga RİSK Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü
2014/1 Sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi-Şeker Kurumu
2014/7 sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi-EPDK
2014/8 sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi-Borsa İstanbul A Ş
2014/17 sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - Eti Maden İşletmeleri Gnl Mdr.
2014/18 sayılı Genelge Tek Pencere Sistemi - Türk Standartları Enstitüsü