2016

27 Mayıs 2024
Konu (2016 yılı Genelgeleri) Sayı No Tarihi  
2012/4 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 01 07.01.2016 Detay
2012/12 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 02 08.01.2016 Detay
Tarife Sınıflandırmasına Daire Genelge (2016/7 Sayılı Genelge ile değişiklik) 03 11.03.2016 Detay

2014/34 sayılı Genelgenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Genelge

04 14.03.2016 Detay

Hizmet İhracatına Dair Genelge

05 06.04.2016 Detay
 Eşyanın Set Olarak Sınıflandırılmasına İlişkin Rehberi İçerir Genelge 06 06.04.2016 Detay
2016/3 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 07 08.04.2016 Detay
2016/8 sayılı Genelge-Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Beyannamelerde Düzeltme Yapılmasına Dair Genelge 08 08.06.2016 Detay
Gümrük Kanununun 235 inci Maddesinin Uygulanmasına Dair Genelge 09 20.06.2016 Detay
2012/8 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge 10 15.08.2016 Detay
NATO SOFA Anlaşması Kapsamı Eşyaya Dair Genelge 11 06.10.2016 Detay
Fatura 12 12.10.2016 Detay
2015/15 sayılı Genelgede Değişiklik 13 12.10.2016 Detay
İhracatta Yerinde Gümrükleme ve İzinli Gönderici İşlemleri (2018-1 sayılı genelge ile kaldırılmıştır) 13 14.04.2016 Detay
2016/14 İhracatta Kıymet Araştırması 14 17.10.2016 Detay
Gümrük Yükümlülüğünün Doğması (Dahilde İşleme Rejimi) 15 27.10.2016 Detay
Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat (2018/9 Sayılı Genelge ile kısmen değişiklik) MÜLGA (2020/24 sayılı Genelge ile kalktı) 16 09.11.2016 Detay

Menşe Belgelerinin Kullanım Alanları Dair Genelge

17 17.11.2016 Detay

2012/3 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge MÜLGA (2018/10 sayılı Genelge ile kalktı)

18 29.11.2016 Detay

A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedellerine Dair Genelge

20 13.12.2016 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Uygulamasına Dair Genelge (2017/3 Sayılı Genelge ile değişiklik)
(24/5/2024 tarihli ve 2024/8 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
21 23/12/2016 Genelge

Ek 1
Ek 2
Antrepolarda YGM/Memur Görevlendirilmesine Dair Genelge 23 29/12/2016 Detay
TSE Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması 24 30/12/2016 Detay
Gümrük Alacağının Takibi (Mülga RYKGM) (Mülga RYKGM'nin 2017/5 Sayılı Genelgesi ile değişiklik) 42 12/05/2016 Detay
Geri Verme-Kaldırma İşlemlerine İlişkin Beyannamede Düzeltme (Mülga RYKGM) 44 04/05/2016 Detay
RYKGM (TEK PENCERE)      
Tek Pencere Sistemi - TAEK 2016-60 27.10.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016-59 11.10.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2016-57 07.10.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - SPK 2016-56 07.10.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Hazine Müsteşarlığı 2016-55 28.09.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Borsa İstanbul A.Ş 2016-54 27.09.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016-53 27.09.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - BTSB AR-GE ve Tasarım Merkezleri Muafiyet Belgesi 2016-52 22.09.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - BSTB Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Gümrük Muafiyet Belgesi 2016-51 21.09.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı (Kıymetli Kağıt İthalat İzin Belgesi) 2016-50 09.08.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı-İthal Lisansı-Tarım-Ülke Bazlı 2016-49 15.07.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-48 30.06.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Yatırım Teşvik Belgesi(Tutar) ve Teminatlı İthalat İzni (Tutar) 2016-47 30.06.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-43 20.05.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Gümrük Kontrolü Altında İşleme İzni 2016-41 05.05.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - İRİS 2016-40 03.05.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-39 02.05.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-38 02.05.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı(İthal Lisansı-Gözetim) 2016-37 29.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Maliye Bakanlığı 2016-36 29.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Dahilde İşleme İzni 2016-35 28.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi-Yatırım Teşvik Belgesi ve Teminatlı İthalat İzni 2016-34 28.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı-SBİF 2016-33 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016-32 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-31 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Kültür ve Turizm Bakanlığı 2016-30 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016-29 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-28 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-OTİM 2016-27 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2016-26 27.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-25 26.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-İthal İzni Belgesi 2016-24 26.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - GTHB Gübre 2016-22 26.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - TSE 2016-21 26.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2016-20 26.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Nihai Kullanım İzni 2016-19 20.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Geçici İthalat İzni 2016-18 18.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - TAPDK 2016-17 18.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Sağlık Bakanlığı 2016-16 18.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ekonomi Bakanlığı 2016-15 14.04.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - EB KKD 2016-14 05.04.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - ÇŞB 2016-12 24.03.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - GTHB 2016-11 10.03.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistem - Hazine Müsteşarlığı 2016-9 16.03.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - ÇŞB 2016-8 02.03.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - EB KSS 2016-6 15.02.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - Borsa İstanbul 2016-5 29.02.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - GTHB 2016-4 12.02.2016 Detay
Tek Pencere Sistemi - KTB 2016-3 05.04.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi- TAEK 2016-2 10.03.2016 Detay
MÜLGA Tek Pencere Sistemi - SPK 2016-1 14.01.2016 Detay