2019

18 Temmuz 2024
(2019 yılı Genelgeleri) Sayı No Tarihi  

Kıymet Kriterli Gözetim Hakkında Genelge (2021/13 sayılı Genelge ile 3 üncü  maddesinde değişiklik yapılmıştır.)

01

22.01.2019

Detay

İhracatta Ceza Kararları

02

05.02.2019

Detay

Bitki Karantinası Uygunluk Yazısı-Transit TPS Entegrasyonu

03

05.02.2019

Detay

İthalatta İhracatçı Kayıt Sistemi

04

08.02.2019

Detay

İhracat İşlemleri

05

28.02.2019

Detay

Türkiye İle KKTC Arasında Kargo Taşımacılığı

06

06.03.2019

Detay

TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Ön İzin Belgesi(Veterinerlik Ürünleri)

07

08.03.2019

Detay

Deniz Limanlarında Gümrük İş ve İşlemleriyle İlgili Hizmetlerden Alınacak Azami Ücret Tarifesi

08

27.03.2019

Detay

Geçici İthalat Rejimi ile Geçici İhracat Eşyasında Ayniyet Tespiti (2022/16 sayılı Genelge ile 3 üncü  maddesinde değişiklik yapılmıştır.) 
(2024/14 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

09

29.03.2019

Detay

TPS-Sağlık Bakanlığı-Kontrol Belgesi

10

28.03.2019

Detay

TPS-Taahhütname (2021/11 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 11 05.04.2019

Detay

Varış Öncesi Gümrük İşlemleri (2021/16 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 12 08.04.2019

Detay
Ek

TPS-Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Maddelerin İhracına Mahsus Ruhsatname-İhracat Permisi 13 05.04.2019

Detay

TPS-Sağlık Bakanlığı-Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Kayıt Belgesi 14 15.04.2019

Detay

TPS-Özel Fatura 15 18.04.2019

Detay

TPS-Sağlık Bakanlığı- Ön İzin Belgesi (Düşümsüz) (2020/8 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 17 30.04.2019

Detay

TPS-Eşya Teslim Listesi 18 03.05.2019

Detay

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar 19 10.05.2019

Detay

TPS-Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

20 15.05.2019

Detay

Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali (2019/26 Sayılı               Genelge ile, 2019/21 Sayılı Genelge'nin uygulanmasının 31.12.2019             tarihine kadar ertelendiği hususu düzenlenmiştir.) (2021/29 sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 21 14.05.2019

Detay

Sınırlardan Öncelilki Geçiş 22 27.05.2019

Detay

Gümrük Beyannamelerinin 24 No'lu Kutusu Hk. 23 27.05.2019

Detay

Yabancı Firma Kayıt Sistemi 24 12.06.2019

Detay

2012/2 Sayılı Genelge'de Değişiklik 25 18.06.2019

Detay

2019/21 Sayılı Genelge Hk. 26 18.06.2019

Detay

TPS-Cihaz Uygunluk Yazıları 27 04.07.2019

Detay

2014/1 Sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge 28 05.07.2019

Detay

TPS-Ayarevi Raporu 29 05.07.2019

Detay

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı

30 18.07.2019

Detay

TPS-Hazine ve Maliye Bakanlığı

31 18.07.2019

Detay

Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar 32 05.08.2019

Detay

TPS-CITES 33 05.08.2019

Detay

TPS-Bitki Koruma Ürünü Ruhsat Belgesi 34 20.08.2019

Detay

Beyannamenin İptali Durumunda Gümrük Vergilerinin Geri Verilmesi 35 10.09.2019 Detay
Geri Verme Kaldırma Sonrasında Beyannamede Düzeltme 36 19.09.2019 Detay
TPS-Gübre Tescil Belgesi 37 30.09.2019 Detay
Fazla Mesai İşlemleri 38 01.10.2019 Detay
2013/19 Sayılı Genelge Hk. 39 31.10.2019 Detay
Genelge-Sahil Güvenlik Komutanlığı-KDV İstisna Belgesi 40 02.12.2019 Detay
2014/17 Sayılı Genelgede Değişiklik 41 02.12.2019 Detay
Ek
 
7190 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında Genelge 42 13.12.2019 Detay
TPS-Milli Eğitim Bakanlığı 43 12.12.2019 Detay
TPS-Sağlık Bakanlığı- İlaç Hammaddesi Muafiyet Belgesi 44 20.12.2019 Detay
TPS-Bitki Sağlık Sertifikası 45 25.12.2019 Detay

TPS-Doğal Arı Balı Analiz Belgesi

46 30.12.2019 Detay
ATR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri 47 31.12.2019 Detay