2009

05 Ağustos 2019
Konu Sayı 
  No
    Tarihi  
2010 Yılı Gümrük Müşavirleri Asgari Ücret Tarifesi - MÜLGA (2010/4 sayılı Genelge ile kalktı) 125 31.12.2009 Detay
Mobil Uydu Sistemleri ve Amatör Telsiz Cihazlarının Geçici İthal İşlemleri 124 30.12.2009 Detay
DİR Kapsamında İkincil İşlem Görmüş Ürün İthalatı- MÜLGA (2017/11 sayılı Genelge ile kalktı) 123 17.12.2009 Detay
Kriz Hali İçin Gönderilen Yardım Malzemesinin Geçici İthalatı 122 11.12.2009 Detay
Geçici ithalata İlişkin 2005/11 ve 2009/81 Sayılı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması 121 11.12.2009 Detay
Finansal Kiralama Yoluyla Geçici İthal Edilen Eşya - MÜLGA (2014/1 sayılı Genelge ile kalktı) 120 08.12.2009 Detay
Geçici İthal Edilen Ambalaj ve Paletler - MÜLGA (2010/10 sayılı Genelge ile kalktı) 119 08.12.2009 Detay
Geçici İthalatta Ek Süre Taleplerinin Değerlendirilmesi 118 04.12.2009 Detay
Üretim Araçları ve Parçalarının Geçici İthalatı 117 04.12.2009 Detay
Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İhraç Edildikten Sonra Geri Gelen Eşya - MÜLGA (2013/22 sayılı Genelge ile kalktı) 116 04.12.2009 Detay
2009/85 Sayılı İhtisas Gümrüğü Genelgesinde Değişiklik 115 03.12.2009 Detay
Geçici İthalatta Ayniyat Tespiti 114 02.12.2009 Detay
Kullanılmış Ev Eşyasının Geçici İthali 113 23.11.2009 Detay
Manipüle Edilmemiş Eşya Belgesi (Non Manipulation Certificate-NMC) 112 23.11.2009 Detay
Telafi Edici Vergi Ödemesi 111 12.11.2009 Detay
KKDF İşlemleri - MÜLGA (2011/5 sayılı Genelge ile kalktı) 110 10.11.2009 Detay
Posta-Yolcu İşlemleri - MÜLGA (2010/46 sayılı Genelge ile kalktı) 109 10.11.2009 Detay
DİR İndirimli Teminat Mektubu 108 19.10.2009 Detay
Tarife Pozisyonu-Zeytin Hasat Makinası 107 19.10.2009 Detay
Ekonomik Etkili Gümrük Rejimleri İzin Formları - MÜLGA (2011/44 sayılı Genelge ile kalktı) 106 14.10.2009 Detay
Mağazalardan Yerli Ürün İhracı MÜLGA (2018/13 sayılı Genelge ile kalktı) 105 13.10.2009 Detay
Yürürlükten Kalkan Genelgeler 104 07.10.2009 Detay
Yolcu İşlemleri - 14/5/2009 tarihli ve 2009/60 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırılması 103 07.10.2009 Detay
Gümrük Kanununun 27/1-d Maddesinin uygulanması 102 07.10.2009 Detay
Laboratuvar tahlil ücretleri - MÜLGA (2013/13 sayılı Genelge ile kalktı) 101 07.10.2009 Detay
Kara, Demir, Deniz ve Havayoluyla Gelen ve Antrepo Rejimine Tabi Tutulacak Eşyaya İlişkin İşlemler - MÜLGA (2013/5 sayılı Genelge ile kalktı) 100 06.10.2009 Detay
Gümrüksüz Satış Mağazaları Çıkış Satış Limitleri 99 02.10.2009 Detay
Kara, Deniz ve Havayoluyla Gelen ve Antrepo Rejimine Tabi Tutulacak Eşyaya İlişkin İşlemler - MÜLGA (2009/100 sayılı Genelge ile kalktı) 98 01.10.2009 Detay
Gemi, Deniz ve İç Su Araçlarının Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri- MÜLGA (2017/7 sayılı Genelge ile kalktı) 97 25.09.2009 Detay
YGM Yanında Çalışılan Süreler - MÜLGA (2011/38 sayılı Genelge ile kalktı) 96 23.09.2009 Detay
Mağazalardan Yerli Ürün İhracı - MÜLGA (2009/105 sayılı Genelge ile kalktı) 95 10.09.2009 Detay
Hariçte İşleme Rejimine Konu Eşyanın Ayniyet Tespiti - MÜLGA (2013/15 sayılı Genelge ile kalktı) 94 04.09.2009 Detay
Geçici İhracatta Süre Uzatımı 93 02.09.2009 Detay
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin Uygulaması MÜLGA (2018/13 sayılı Genelge ile kalktı) 92 28.08.2009 Detay
Ahıska Türkleri 91 27.08.2009 Detay
Antrepo Beyannamesine Fatura Eklenmesi MÜLGA (2016/12 sayılı Genelge ile kalktı) 90 21.08.2009 Detay
Geri Gelen Eşya - MÜLGA (2013/33 sayılı Genelge ile kalktı) 89 10.08.2009 Detay
Geçici İthalatta Ayniyet Tespiti - MÜLGA (2009/114 sayılı Genelge ile kalktı) 88 31.07.2009 Detay
Kabotaj Hattı Dışından Alınan Serbest Dolaşıma Girmemiş Yakıt Hakkında - MÜLGA (2010/16 sayılı Genelge ile kalktı) 87 22.07.2009 Detay
Menşe İspat Belgeleri ve A.TR Dolaşım Belgeleri İle İlgili İşlemler - MÜLGA (2010/51 sayılı Genelge ile kalktı) 86 07.07.2009 Detay
İhtisas Gümrüğü Genelgesi - MÜLGA (2010/48 sayılı Genelge ile kalktı) 85 03.07.2009 Detay
Sınır Ticareti Kapsamında Yapılacak Olan İthalat ve İhracat İşlemlerinin BİLGE Sistemi Üzerinde Gerçekleştirilmesi 84 18.06.2009 Detay
Teslim Şekli 83 08.06.2009 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Sistemi - MÜLGA (2011/38 sayılı Genelge ile kalktı) 82 04.06.2009 Detay
Geçici İthalatın Farklı Bir Gümrük İdaresinde Sona Ermesi ve Geçici İthal Eşyasının Serbest Dolaşıma Girişi - MÜLGA (2009/121 sayılı Genelge ile kalktı) 81 03.06.2009 Detay
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri - MÜLGA (2014/10 sayılı Genelge ile kalktı) 80 02.06.2009 Detay
Dahilde İşleme İznine Konu Tekstil Ürünlerinde İhtisas Uygulaması - MÜLGA (2013/17 sayılı Genelge ile Kalktı) 78 01.06.2009 Detay
Gümrük Yönetmeliğinin 48 inci Maddesi 79 29.05.2009 Detay
Gemi Kaynaklı Atıklar - MÜLGA (2013/27 sayılı Genelge ile kalktı) 77 28.05.2009 Detay
Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğleri - MÜLGA (2009/80 sayılı Genelge ile kalktı) 76 28.05.2009 Detay
Dahilde İşleme İzninde Ek Süre Verilmesi-YGM Uygulaması - MÜLGA (2013/19 sayılı Genelge ile kalktı) 75 21.05.2009 Detay
İthalat Tebliğleri - MÜLGA (2012/35 sayılı Genelge ile kalktı) 74 21.05.2009 Detay
Posta Yoluyla Gelen Eşya - MÜLGA (2009/109 sayılı Genelge ile kalktı) 72 21.05.2009 Detay
Sinema ve Televizyon Filmlerinin Kıymeti 73 20.05.2009 Detay
Dahilde İşleme İzninin Kapatılmasında Kıymet Tespiti 71 20.05.2009 Detay
Geçici İhraç Edilen Eşyaya İlişkin Olarak BİLGE Sisteminde Yapılacak İşlemler 70 20.05.2009 Detay
Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hk. 69 18.05.2009 Detay
Transit Rejimi İşlemleri - MÜLGA (2010/20 sayılı Genelge ile kalktı) 68 18.05.2009 Detay
Sınıflandırma 67 15.05.2009 Detay
Naklihane İşlemleri - MÜLGA (2012/10 sayılı Genelge ile kalktı) 66 15.05.2009 Detay
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği Hakkında - MÜLGA (2009/92 sayılı Genelge ile kalktı) 65 15.05.2009 Detay
Gümrüksüz Satış Mağazalarında Satılan Sigaralar Üzerinde Bulunması Gereken Bilgiler 64 15.05.2009 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri Hakkında - MÜLGA (2011/38 sayılı Genelge ile kalktı) 63 15.05.2009 Detay
Transit Rejimine İlişkin İşlemler - MÜLGA (2010/20 sayılı Genelge ile kalktı) 62 15.05.2009 Detay
Kullanılmış Ev Eşyasının Geçici İthali - MÜLGA (2009/113 sayılı Genelge ile kalktı) 61 14.05.2009 Detay
Yolcu İşlemleri - MÜLGA (2009/103 sayılı Genelge ile kalktı) 60 14.05.2009 Detay
Serbest Bölgeden Yapılan İthalat 59 14.05.2009 Detay
Antrepolarda Teminat Uygulaması - MÜLGA (2011/34 sayılı Genelge ile kalktı) 58 13.05.2009 Detay
Gümrük Antrepolarının Açılması, İşletilmesi ve Karşılaşılan Çeşitli Sorunlar - MÜLGA (2010/7 sayılı Genelge ile kalktı) 57 13.05.2009 Detay
Gümrük Yönetmeliği 285/a ve 311/13 üncü Madde Uygulamaları 56 13.05.2009 Detay
Her Nev’i Petrol Ürünü Depolanan Genel Veya Özel Antrepolar 55 13.05.2009 Detay
Finansal Kiralama Kapsamında Geçici İthalat Rejimi İzin Talep Formundaki Taahhütnamenin Değiştirilmesi - MÜLGA (2009/120 sayılı Genelge ile kalktı) 54 12.05.2009 Detay
DİİB'de Müeyyide Takibatı - MÜLGA (2011/20 sayılı Genelge ile kalktı) 53 12.05.2009 Detay
Geçici İthal Eşyasının Serbest Dolaşıma Girişi ve Farklı Bir Gümrük İdaresinden Yeniden İhracı - MÜLGA (2009/81 sayılı Genelge ile kalktı) 52 07.05.2009 Detay
Dahilde İşleme İzin Belgeleri - MÜLGA (2009/69 sayılı Genelge ile kalktı) 51 07.05.2009 Detay
Dahilde İşleme İzni Kapsamında Yapılacak İşlemler - MÜLGA (2010/6 sayılı Genelge ile kalktı) 50 07.05.2009 Detay
Dış Ticaret İstatistiklerinin Analizi Sırasında Karşılaşılan Sorunlar 49 07.05.2009 Detay
DİR BİLGE Uygulamaları- MÜLGA (2010/55 sayılı Genelge ile kalktı) 42 07.05.2009 Detay
Kapanmış Beyannamelerde Düzeltme - MÜLGA (2011/1 sayılı Genelge ile kalktı) 41 07.05.2009 Detay
Serbest Dolaşıma Girmemiş Yakıt ve Kumanyanın Vergilendirilmesi - MÜLGA (2010/5 sayılı Genelge ile kalktı) 48 06.05.2009 Detay
Transit Yakıt Teslimlerinde Barçlar ve Deniz Tankerlerinin Kontrolü - MÜLGA (2013/36 sayılı Genelge ile kalktı) 47 06.05.2009 Detay
Dış Sefer Sayılan Haller - MÜLGA (2013/36 sayılı Genelge ile kalktı) 46 06.05.2009 Detay
Kumanya ve İhrakiye Teslimleri - MÜLGA (2013/36 sayılı Genelge ile kalktı) 45 06.05.2009 Detay
Alt Konişmento 44 06.05.2009 Detay
Gümrük Müşavirleri Dairesince Düzenlenen İşlemler - MÜLGA (2011/14 sayılı Genelge ile kalktı) 43 06.05.2009 Detay
2001/29 sayılı Genelge'nin Yürürlükten Kaldırılması 39 06.05.2009 Detay
2001/32 sayılı Genelge'nin Yürürlükten Kaldırılması 38 06.05.2009 Detay
DİR Uygulamaları 37 06.05.2009 Detay
BİLGE Sisteminde Yapılacak Bazı İşlemler 40 05.05.2009 Detay
Standart Depo 36 05.05.2009 Detay
İhtisas Gümrüğü Genelgesi - MÜLGA (2009/85 sayılı Genelge ile kalktı) 34 05.05.2009 Detay
Yolcu İşlemleri 35 04.05.2009 Detay
BİLGE-Geçici İthalat Rejimi 33 04.05.2009 Detay
Hibe İşlemleri 31 04.05.2009 Detay
İmalatçı Firma Bilgisi - MÜLGA (2013/31 sayılı Genelge ile kalktı) 30 04.05.2009 Detay
ATA Karnesi İşlemleri 29 04.05.2009 Detay
Geçici İthal Eşyasının Serbest Dolaşıma Girişi ve Farklı Bir Gümrük İdaresinden Yeniden İhracı - MÜLGA (2009/52 sayılı Genelge ile kalktı) 28 04.05.2009 Detay
1615 sayılı Gümrük Kanunu'nun 119 uncu maddesine ilişkin genelge ve tasarruflu yazılar - MÜLGA (2013/9 sayılı Genelge ile kalktı) 27 04.05.2009 Detay
Beyanname Kapsamı İhraç Edilmeyen Eşya - MÜLGA (2010/32 sayılı Genelge ile kalktı) 26 04.05.2009 Detay
İhracatta Fatura Kullanımı - MÜLGA (2013/35 sayılı Genelge ile kalktı) 25 04.05.2009 Detay
Bal İhracatı 24 04.05.2009 Detay
Altın İhracatında Ekspertiz Raporu - MÜLGA (2013/32 sayılı Genelge ile kalktı) 23 04.05.2009 Detay
Şeker İhracında Ön İzin - MÜLGA (2013/32 sayılı Genelge ile kalktı) 22 04.05.2009 Detay
Etnografik Nitelikli Eşya İhracatı (2010/32 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır.) 21 04.05.2009 Detay
Konsinye ve Ayni Sermaye İhracatında Ödeme Şekli - MÜLGA (2013/31 sayılı Genelge ile kalktı) 20 04.05.2009 Detay
İhracatta Gümrük Kanununun 56 ve 57 nci Maddelerinin Uygulaması. (2010/5 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır.) 19 04.05.2009 Detay
Gümrük Beyannamesini Kullanma Talimatı - MÜLGA (2013/32 sayılı Genelge ile kalktı) 18 04.05.2009 Detay
Gümrük Beyannamesinin 31 No.lu Kutusunun Eşyanın Tespitinin Yapılmasını Kolaylaştıracak Şekilde Doldurulması 17 04.05.2009 Detay
Sınıflandırma - MÜLGA (2009/67 sayılı Genelge ile kalktı) 16 04.05.2009 Detay
Ambalaj Maddelerinin Geçici İthal İşlemleri - MÜLGA (2009/119 sayılı Genelge ile kalktı) 15 30.04.2009 Detay
Üretim Araçlarının Parçaları veya Tamiri - MÜLGA (2009/117 sayılı Genelge ile kalktı) 14 30.04.2009 Detay
Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul 12 30.04.2009 Detay
Mobil Uydu Sistemleri ve Amatör Telsiz Cihazlarının Geçici İthal İşlemleri - MÜLGA (2009/124 sayılı Genelge ile kalktı) 13 29.04.2009 Detay
Finansman Anlaşmaları 11 28.04.2009 Detay
Kiralama veya Finansal Kiralama Kapsamındaki Geçici İthalat İşlemlerinde (15) ve (61) Kodları - MÜLGA (2009/120 sayılı Genelge ile kalktı) 10 28.04.2009 Detay
Kısmi Muafiyet Kapsamı Geçici İthal Eşyasının Kısmi Vergi Tahakkukunda Kıymetin Belirlenmesi 9 28.04.2009 Detay
Geçici İthalatta Damga Vergisi - MÜLGA (2009/119 sayılı Genelge ile kalktı) 8 28.04.2009 Detay
Dahilde İşleme İzninde Süre 7 27.04.2009 Detay
Transfer Yolcu Uygulaması - MÜLGA (2012/15 sayılı Genelge ile kalktı) 6 21.04.2009 Detay
İcraen Satılan Eşyanın Kıymeti 5 17.04.2009 Detay
Demuraj Giderleri 32 02.04.2009 Detay
Genelgeler-Tasarruflu Yazılar 4 24.03.2009 Detay
Finansal Kiralama Kanunu Kapsamında Geçici İthali Yapılan Uçaklar - MÜLGA (2009/120 sayılı Genelge ile kalktı) 3 11.03.2009 Detay
Para Cezalarının Taksitlendirilmesi - MÜLGA (2010/43 sayılı Genelge ile kalktı) 2 04.03.2009 Detay
Serbest Bölgelerden Yapılan İthalat - MÜLGA (2009/59 sayılı Genelge ile kalktı) 1 13.01.2009 Detay