2017

07 Ekim 2021
 
Konu (2017 yılı Genelgeleri) Sayı No Tarihi  
Takas İşlemleri-KKDF 01 02.01.2017 Detay
Hava Ulaştırmacılığında Kullanılan Eşya Listesi 02 11.01.2017 Detay
Liste
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik
 
03 24.01.2017 Detay
TAPDK Tarafından Yetkilendirilen Laboratuvarların Tahlil Sonuçlarının Tarife Tespitinde Kullanılması
 
04 14.02.2017 Detay
Sigara Transiti
 
05 22.02.2017 Detay
Genelgede Değişiklik (Mülga RYKGM genelgesi)
 
05 30.10.2017 Detay
TIR Karnesi İşlemleri
 
06 06.03.2017 Detay
Yat, Kotra, Tekne, Yolcu ve Gezinti Gemilerinin Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri
 
07 17.03.2017 Detay
Mecburi Kesime Tabi Tutulan Canlı Hayvan İthalatı
 
08 22.03.2017 Detay
2012/4 sayılı Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge
 
09 20.04.2017 Detay
Havalimanlarında ardiye ücretlerini (Serbest zaman uygulaması) düzenleyen 2017/10 Sayılı Genelge yayımlanmıştır
 
10 05.05.2017 Detay
İkincil İşlem Görmüş Ürünlerin Gümrük Kıymetinin Tespiti
 
11 07.06.2017 Detay
Müeyyideli Kapatılan Veya İptal Edilen DİİB/Dİİ Hakkında
 
12 08.06.2017 Detay
Yatırım Teşvik Belgesinin İptali
 
13 09.06.2017 Detay
Akaryakıt Ürünlerinde GTİP Tespiti
 
14 03.07.2017 Detay
Vekaletnamelerde İmza Sirküleri ve Beyannameleri
 
15 13.07.2017 Detay
Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği- 2016/21 Sayılı Genelgede Değişiklik
 
16 15.09.2017 Detay
Dahilde İşleme İzni Kapsamında Yapılan Ayniyet İşlemleri Hk.(2021/26 Sayılı Genelge ile kısmen değişiklik yapılmıştır.)
 
17 06.10.2017 Detay
Muhtelif Eşyanın Sınıflandırılmasında Dikkate Alınacak Hususlar
 
18 09.10.2017 Detay
2013/5 Sayılı Genelgede Değişiklik
 
19 26.10.2017 Detay
Transfer Bildirim Formlarının Elektronik Ortamlara Aktarılması-KKDF (2018/4 Sayılı Genelge ile kısmen değişiklik yapılmıştır.)
 
20 03.11.2017 Detay
2013/54 Sayılı Genelgede Değişiklik
 
21 08.11.2017 Detay
Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Rejimlerinde geçici ihraç eşyasında ayniyet tespiti MÜLGA (2019/9 Sayılı Genelge ile yürürlükten kaldırılmıştır.)
 
22 17.11.2017 Detay
A.TR Dolaşım Belgesi ve Menşe İspat Belgelerinin Satış ve Onay Bedelleri
 
23 30.11.2017 Detay

ETGB Kapsamında Geri Gelen Eşyaya İlişkin Yazışmalar

25   Detay

 

Mülga Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genelgeleri      
Tek Pencere Sistemi - E-Devlet 2017-17 15.12.2017 Detay
Beyanname Onaylı Örneğinin Verilmesi 2017-16 30.11.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi - E-Devlet 2017-15 30.11.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi - E-Devlet 2017-14 22.11.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi - Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi 2017-13 27.10.2017 Detay


Tek Pencere Sistemi - E-Devlet
2017-11 25.10.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi - Emniyet Genel Müdürlüğü E-Başvuru 2017-10 04.10.2017 Detay
Antrepo ve İhracat Açma Kayıtlarında Düzeltme 2017-9 08.11.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi - SBIF 5.000 USD ve Altı Sarf ve Demirbaş Mlz. 2017-8 11.07.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi - E-fatura Uygulaması 2017-7 30.06.2017
Tek Pencere Sistemi - Ürün ve Ekipman İthalat Beyan Dilekçesi E-Başvuru Kılavuzu 2017-6 02.06.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi - ÇSGB Kontrol İşlemleri 2017-2 24.02.2017 Detay
Tek Pencere Sistemi - Takas İşlemleri 2017-1 18.01.2017 Detay